Tribológia, Tribotechnika

titulny 300Motorový olej patrí medzi technologicky najzložitejšie olejárske výrobky. Jeho vlastnosti sú dané množstvom často protichodných technických požiadaviek a parametrov. Výroba motorových olejov sa skladá z troch základných operácií: výroby základového oleja, výroby aditív, miesenia a výroby motorových olejov.

tribologia1Tribológia a tribotechnika má stále miesto v odbornej oblasti starostlivosti o stroje a zariadenia, a prispieva k ich spoľahlivosti v prevádzke. Táto odborná činnosť má svoju históriu, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že v priebehu roka 2017 sme si pripomenuli 60. výročie založenia organizovanej techniky mazania, tribotechniky na Slovensku. Pre spotrebiteľskú, vedeckú a odbornú verejnosť vyplývajú nové úlohy, ktoré súvisia s vedným odborom tribológie. Ide o úlohy zamerané na prípravu odborných kádrov, vytváranie podmienok pre aplikáciu tribotechnickej diagnostiky, uplatňovanie nových tribologických poznatkov v praxi a iné dôležité úlohy. Ponúka sa tu preto možnosť spoločnej spolupráce v tomto odbore s ďalšími vednými a technickými odbormi v oblasti starostlivosti o základné prostriedky.

obr1I letos se naše společnost Maier & Korduletsch zúčastní brněnského Mezinárodního strojírenského veletrhu.

titVlhkosť, voda v mazacích olejoch, mazacích systémoch strojov a zariadeniach nie je žiaduca. Jej prítomnosť v oleji je veľmi negatívna, zhoršuje jeho vlastnosti a často vedie k vytváraniu vodných emulzií, kalov, podporuje penenie, znižuje dielektrickú pevnosť izolačných olejov a je príčinou korózií kovových súčiastok a ich zvýšeného opotrebovania. To vedie k zníženiu životnosti a spoľahlivosti strojov a zariadení.

obr1Klüber Lubrication představí na veletrhu Czech Raildays 2017 své portfolio nových i léty prověřených speciálních maziv pro optimalizaci nákladů životního cyklu.

obr1V tomto roku uplynie 90 rokov odkedy sa začalo používať oktánové číslo na hodnotenie kvality vyrábaných a používaných benzínov ako pohonnej látky v automobiloch a iných dopravných prostriedkoch so zážihovým motorom.