Tribológia, Tribotechnika

obr1aTribológia je veda a technológia zaoberajúca sa vzájomným pôsobením povrchov pri ich relatívnom pohybe a s nimi súvisiacimi subjektmi a praktikami. Toľko hovorí teória, prax je však oveľa zložitejšia.

titTěsnost přírubového spoje ovlivňuje mnoho faktorů. Jeden z podstatných vlivů na výslednou těsnost přírubového spoje má typ mazacího přípravku a způsob mazání použitého spojovacího materiálu.

obr1Od 12. októbra 2018 platí na čerpacích staniciach pohonných látok v celej EÚ nové označovanie benzínu, motorovej nafty a plynných palív. Nové označenie pohonných látok musí byť zreteľne vyznačené novými symbolmi na všetkých stojanoch a čerpacích pištoliach.

obr1Vzhľadom na konkurenčnú povahu a prostredie priemyslu plastov sa spoločnosti usilujú neustále maximalizovať produktivitu a zároveň znižovať neplánované časové prestoje a náklady. Zatiaľ čo je na údržbu vynaložené malé percento celkových výdavkov, najnovšie hydraulické oleje disponujú potenciálom poskytnúť dodatočnú produktivitu a výkonnosť do prevádzkovej výroby plastov.

titulkaV technickej praxi majú kompresory na dopravu plynu mimoriadne postavenie. Vyžadujú zvláštnu pozornosť zameranú na správnu tribotechniku, odporúčanie mazacích olejov, mazív pre jednotlivé typy kompresorov, a to jednak z dôvodu ich konštrukčných tvarov, ale najmä dopravovaných stláčaných plynov.

titulny 300Motorový olej patrí medzi technologicky najzložitejšie olejárske výrobky. Jeho vlastnosti sú dané množstvom často protichodných technických požiadaviek a parametrov. Výroba motorových olejov sa skladá z troch základných operácií: výroby základového oleja, výroby aditív, miesenia a výroby motorových olejov.