obr1Od 12. októbra 2018 platí na čerpacích staniciach pohonných látok v celej EÚ nové označovanie benzínu, motorovej nafty a plynných palív. Nové označenie pohonných látok musí byť zreteľne vyznačené novými symbolmi na všetkých stojanoch a čerpacích pištoliach.


Na stojanoch čerpacích staníc môže ostať aj naďalej doterajšie označovanie pohonných látok, aby vodiči nemali problémy s identifikáciou nových symbolov. Okrem toho musia mať aj nové automobily vyrobené a predávané po 11. októbri 2018 uvedené nové symboly na štítkoch s identifikáciou paliva na viečku palivovej nádrže v mieste pre čerpanie pohonných látok.
Ako sme už v roku 2017 uviedli v našom Stroj@rskom spravodaji, novými symbolmi budú označené stojany čerpacích staníc a pištolí na čerpanie pohonných hmôt do osobných automobilov, úžitkových vozidiel, nákladných automobilov a motocyklov atď.

obr2

Pre úplnosť uvádzame niektoré symboly pre jednotlivé pohonné látky:
Benzíny - v kruhu písmeno E a číslo 5. Je to benzín, ktorý obsahuje maximálne 5 percent biozložky ETBE (bioetyltercbutyleter) v zmesi, alebo ďalší typ E 10, ktorý obsahuje maximálne 10 percent rovnakej biozložky v zmesi s benzínom. Dnes používaný benzín natural 95 je označený v kruhu E 5.
Podobne motorová nafta je označená štvorcom, v ktorom je veľké písmeno B s číslom 7, alebo štvorcom s veľkým písmenom B a s číslom 10.
Uvádzame, že plynné palivá, ktoré možno tankovať na niektorých domácich aj zahraničných čerpacích staniciach, sú označené vo štvorci (nie kosoštvorci), postavenom na jeho rohu, patria tieto:
CNG - Stlačený zemný plyn
LNG - Skvapalnený zemný plyn
LPG – Skvapalnený propán-bután
H2 – Vodík.
O zavedení nového označovania pohonných látok pre automobily sa viedli dlhé rokovania na úrovni kompetentných pracovníkov v jednotlivých členských krajinách EÚ, ako i odborníkov v oblasti automobilov a pohonných látok .
Ako je uvedené na začiatku tohto príspevku, nové označovanie pohonných látok na čerpacích staniciach už začalo platiť a až čas ukáže, ako sa uplatňuje v praxi a ako pomôže motoristom pri načerpaní správnej pohonnej látky do automobilu nielen doma, ale najmä v cudzine.

Text: Dr. Pavol Klucho