obr1Vzhľadom na konkurenčnú povahu a prostredie priemyslu plastov sa spoločnosti usilujú neustále maximalizovať produktivitu a zároveň znižovať neplánované časové prestoje a náklady. Zatiaľ čo je na údržbu vynaložené malé percento celkových výdavkov, najnovšie hydraulické oleje disponujú potenciálom poskytnúť dodatočnú produktivitu a výkonnosť do prevádzkovej výroby plastov.


V rámci aplikácií vstrekovania plastov zohrávajú hydraulické oleje zásadnú úlohu pri súčasnej produkcii plastových komponentov, ako aj pri znižovaní neplánovaných časových prestojov a predlžovaní intervalov výmeny oleja. Napriek tomu, pokrok v technológii hydraulických olejov dnes už znamená, že si výrobcovia môžu vybrať kvapaliny, ktoré im pomôžu pri produkcii vysoko kvalitných komponentov a poskytnú vynikajúcu úroveň ochrany, ako aj iné benefity, napríklad zvýšenú energetickú výkonnosť a skrátenie doby cyklu.
Spoločnosť ExxonMobil Lubricants and Specialities napríklad vyvinula hydraulický olej, ktorý dokázal pomôcť operátorom vstrekovania plastov zvýšiť produktivitu, znížiť neplánované časové prestoje a upraviť energetickú výkonnosť strojov. V porovnaní so štandardnými hydraulickými olejmi je Mobil DTE 10 Excel schopný poskytnúť 6-percentné zlepšenie výkonnosti hydraulického systému, skrátiť doby cyklu a strojnásobiť intervaly výmeny oleja.

Nová generácia hydraulických olejov
Kľúčovou požiadavkou hydraulického oleja na zníženie neplánovaných časových prestojov je kontrola znečistenia. Znečistenie môže byť generované v systéme alebo môže preniknúť z vonkajšieho prostredia, tým pádom musí hydraulický olej vykazovať vynikajúcu odolnosť voči oxidácii a požadovanú filtrovateľnosť, aby sa zabránilo poruchám komponentov a častým výmenám oleja. Ďalšie požiadavky na výkonnosť hydraulického oleja zahŕňajú zabránenie akémukoľvek poškodeniu alebo zlyhaniu čerpadla pri štartovaní zariadenia a pri prevádzke v extrémne vysokých teplotách.
Laboratórne a doškoľovacie ukážky vykonané na širokom spektre moderných hydraulických systémov preukázali, že Mobil DTE 10 Excel vykazuje výnimočnú životnosť oleja, prekonáva štandardné hydraulické oleje až trojnásobne, pričom zachováva vynikajúcu čistotu hydraulického systému a ochranu komponentov.

* * * * *
Pri kontrolovanom laboratórnom testovaní účinnosti bol Mobil DTE 10 Excel meraný tak, aby poskytoval až 6-percentný nárast účinnosti hydraulického čerpadla v porovnaní so štandardnou hydraulickou kvapalinou pri prevádzke v typických hydraulických aplikáciách. Schopnosť oleja skrátiť dobu cyklu prináša ďalšie výhody. V zariadení na vstrekovanie plastov môže skrátenie cyklu o 0,5 sekundy priniesť až 11-percentný nárast produktivity.
* * * * *

Okrem vynikajúcej ochrany poskytuje Mobil DTE 10 Excel merateľné zvýšenie hydraulickej výkonnosti v porovnaní so štandardnými hydraulickými olejmi. To môže viesť k zníženiu spotreby energie a doby cyklu, čo má za následok peňažné úspory. Tento jav je dosiahnutý použitím oleja, ktorý vykonáva prevádzku na svojej optimálnej objemovej a mechanickej úrovni – tá je dosiahnutá pri dvoch efektívnych účinkoch, ktoré sú navzájom nepriamo úmerné, v rovnováhe. Aby sa zabezpečilo udržiavaniu tejto úrovne počas celého dňa a zabránilo sa stagnácii („PM fade“), vysoký viskozitný index oleja Mobil DTE 10 Excel zabezpečuje, že výkonnosť oleja nie je ovplyvnená zahrievaním stroja v prevádzke počas celého dňa.

Výkonnosť v odbore
Spoločnosť Häfner & Krullmann, založená v nemeckom Leopoldshöhe, sa špecializuje na spracovávanie plastov a aktuálne vlastní 52 strojov na vstrekovanie plastov s rôznymi výkonmi. Spoločnosť je jedným z najväčších európskych výrobcov plastových cievok, od špeciálnych cievok pre strieborné pásiky, ktoré sa používajú ako ochranný prvok v stovkách euro bankoviek, po cievky vyrobené za čistých podmienok pre lekárske účely.
Spoločnosť si už niekoľko rokov uvedomuje dôležitosť hydraulických olejov pri maximalizácii produktivity svojich zariadení a bola ochotná zistiť, aké výhody prevádzky by mohli byť dosiahnuté zavedením oleja Mobil DTE 10 Excel. Po úspešnej skúšobnej fáze zahŕňajúcej dva stroje sa spoločnosť rozhodla zaviesť olej Mobil DTE 10 Excel aj do ďalších strojov. Od tej doby bolo naplnených päť zariadení spoločnosti a do ostatných strojov bol olej doplnený.
Po zavedení a prvotnom monitorovaní oleja Mobil DTE 10 Excel očakáva spoločnosť Häfner & Krullmann predĺženie intervalov výmeny oleja zo 40 000 na približne 50 až 60 000 prevádzkových hodín a dosiahnutie úspory energie o dve až tri percentá. Spoločnosť tiež očakáva zdvojnásobenie životnosti filtrov, čo samo o sebe prinesie značné úspory nákladov.

obr2

Maximalizovanie produktivity
Za účelom maximalizovania produktivity strojov a zníženia nákladov by mali operátori popri využití vysoko kvalitného hydraulického oleja inštalovať program monitorovania stavu zariadenia. Stav hydraulického oleja a hydraulického systému by mal byť priebežne kontrolovaný ako súčasť rutinnej údržby. Bežne sa v rámci údržby odporúča vykonávať štvrťročné analýzy oleja a ročné kontroly systému.
Analýza oleja by mala zahŕňať meranie viskozity kvapaliny, obsah vody, počet častíc a rozpustených kovov, aby sa určilo, do akej miery je systém v prevádzke. Skúmanie zmien v údajoch analýzy oleja v priebehu času, ktoré sú známe aj ako „trendy“, je nevyhnutné na posúdenie stavu hydraulickej kvapaliny. Pomocou trendových analýz údajov oleja je možné proaktívne oznamovať nežiaduce podmienky skôr, ako spôsobia akýkoľvek problém.
Pre profesionálov v oblasti údržby zariadení, ktorí požadujú efektívny program na analýzu oleja, existuje výhradný on-line program spoločnosti ExxonMobil Lubricants and Specialties na analýzu oleja, Mobil Serv. Program analýzy oleja Mobil Serv ponúka inžinierom okamžitý prístup a priamu kontrolu programu vzorkovania mazív. Vďaka niekoľkým stlačeniam klávesov na počítači môžu používatelia spravovať svoje analýzy oleja, čo im umožňuje:
• Aktualizovať registrácie zariadení a zvoliť možnosti analýzy na základe ich vybavenia alebo potrieb údržby;
• Sledovať stav vzoriek v laboratóriu;
• Navrhnúť postupy založené na výsledkoch analýzy;
• Zdieľať kritické výsledky s kolegami v bezpečnom prostredí chránenom heslom.

* * * * *
Kombináciou použitia vysoko kvalitných olejov a efektívneho programu analýzy oleja a zariadenia môžu spoločnosti v oblasti priemyslu plastov dosiahnuť konkurenčnú výhodu vo svojej prevádzke, maximalizovať produktivitu a znížiť spotrebu energie hydraulických zariadení.
* * * * *

Okrem analýzy oleja by sa mali pravidelne vykonávať vizuálne kontroly systému s cieľom skontrolovať a zdokumentovať stav hydraulických systémov. Údaje o kontrole sa môžu použiť na stanovenie optimálneho času na vykonanie údržby kritických hydraulických komponentov, ako sú filtre, odvzdušňovače, ventily, hadice, výmenníky tepla a čerpadlá. Je taktiež potrebné vykonávať komplexnú detekciu úniku, najmä ak je počas rutinnej kontroly systému zaznamenaná nadmerná spotreba hydraulického oleja.

Lubexpert Slovakia, s. r. o., je autorizovaný distribútor MOBIL mazív pre Slovensko.

TEXT/FOTO: Jaroslav Zpěvák