esos1Olej jako náhradní díl je vyroben, použit, vyřazen a nahrazen. Tento přístup je poměrně nákladný a v budoucnosti neudržitelný. Ovlivňuje životnost a spolehlivost stroje a výrobní procesy.

Vše začíná volbou správného oleje do strojů, následně sledováním stavu oleje a olejového systému pomocí analýz olejů, preventivních prohlídek strojů a technickou diagnostikou systémů (vibrační diagnostika, diagnostika hydraulických systémů, termovizní diagnostika…).

* * * * *
ESOS Ostrava, s. r. o., a ESOS Sk, s. r. o., ve spolupráci se společností SKF (distributor RecondOil Box) prosazuje komplexní kvalitu služeb spojenou s bezporuchovostí a spolehlivostí stroje.
* * * * *

Na životnost oleje mají vliv zejména kontaminace, oxidace a spotřeba aditiv. Neodstraněné částice v oleji filtrovaném jednotkami s konvečními filtry nebo filtry na strojích působí jako katalyzátor, zvyšují oxidaci a výrazně snižují životnost oleje.
V případě zjištění problémů s olejem, olejovým systémem či chodem stroje, nebo i preventivně, používáme různé filtrační jednotky s konvenčními filtry odstraňující 20 % nečistot nad 1 mikron. Zde přichází náš partner SKF s unikátními jednotkami RecondOil box s několika variacemi.

SKF RecondOil box s Depth filtrem
Jednotka SKF RecondOil Box s mechanickým Depth filtrem (vylepšený systém hloubkové filtrace, který zahrnuje patentovanou technologii) odstraní veškeré částice nad 0,1 mikronu (nanočástice) a tak výrazně zvýší životnost oleje 3-4x. Už zde provozovatelé strojů získají obrovský bonus v oblasti prodloužení životnosti olejů, odstranění práce na výměnu oleje, snížení poškození vnitřních částí olejového systému (ložiska valivá a kluzná, ozubení, šroubovice, proporcionály,…), a hlavně zvýšení spolehlivosti a odstranění odstávek z výroby.

esos2

SKF RecondOil box s DST filtrem
Jednotka SKF RecondOil box s DST (Double Separation Technology) filtrem se vyznačuje chemicko-mechanickým separačním procesem, který není omezen velikostí pórů filtru, a proto neexistuje žádný spodní limit velikosti částic, které lze z oleje odstranit. Vzniká tak ultra čistý olej, kde se životnost oleje opět zvyšuje mnohonásobně proti Depth filtru.
Obě jednotky jsou schopné také odseparovat všechny formy vody. Čistící jednotka RecondOil Box vám přinese návratnost investic max. do jednoho roku, ale ve většině případů se tato investice vrátí mnohem dříve, často během pár týdnů.
ESOS Ostrava řeší následně péči o stroje v duchu hledání kořenových příčin jejich vzniku. Četnost analýz oleje a jejich rozsah závisí na dosavadní péči a problémech se stroji. K optimálním výsledkům dochází při systémovém a správném nasazení jednotek SKF RecondOil Box.
V případě zájmu si můžeme projít provoz a zpracovat projekt, kde na základě vašich potřeb a zjištěných informací zpracujeme potenciál ke zlepšení, optimální vedení olejového hospodářství a řízenou výměnu olejů a maziv, dále komplexní péči o stroje, potřeby vašich pracovníků ze všech oblastí, což vám umožní zlepšení péče a spolehlivosti olejových systémů a strojů.

TEXT/FOTO Lumír Mořkovský