onsite header 1100x650Obrábanie kovov predstavuje jeden z najdôležitejších výrobných postupov v mnohých odvetviach. Udržanie produktivity a zároveň zníženie spotreby energie, šetrenie vodou a znižovanie množstva odpadu predstavuje veľkú výzvu. Spoločnosť Castrol vyvinula integrované riešenia pre obrábanie kovov, ktoré podnikom pomáhajú tento cieľ dosiahnuť.

Tri základné riešenia spoločnosti Castrol pre obrábanie kovov sú:
• emulzné obrábacie kvapaliny s dlhou životnosťou,
• recyklovateľné čistiace kvapaliny na vodnej báze,
• digitalizácia – všetko pod kontrolou vďaka monitorovaniu v reálnom čase.

Spoločnosť Castrol kráča, tak ako vy, smerom k väčšej trvalej udržateľnosti. Preto sme predstavili dva nové rady kvapalín na obrábanie kovov: emulzné obrábacie kvapaliny založené na technológii XBB a náš rad priemyselných čistiacich prostriedkov Techniclean XBC. Okrem toho sme vyvinuli systém Castrol SmartControl, ktorý pomáha monitorovať kľúčové parametre v procese obrábania kovov, a dávkovací systém SmartBlend.

img sponsored article 1

Kľúčové vlastnosti nového radu kvapalín značky Castrol:
• Kvapaliny Castrol Hysol XBB a Castrol Alusol XBB pomáhajú obrábačom kovov tým, že zvyšujú produktivitu, výkonnosť a bezpečnosť za primeranú cenu.
• Technológia XBB využíva chemický stabilizátor s dvojakým účinkom, ktorý zabezpečuje odolnosť voči zmenám pH, spôsobeným mikrobiálnou aktivitou, čo vedie k zlepšeniu výkonnosti obrábania vďaka menšej spotrebe pri dolievaní kvapaliny, k predĺženiu životnosti systému, k zefektívneniu výroby, k zníženiu nákladov a k predĺženiu životnosti kvapaliny.
• Castrol Techniclean XBC ponúka špeciálny prístup, keďže použitý čistiaci prostriedok recykluje do kompatibilnej obrábacej kvapaliny, čím výrazne znižuje spotrebu vody. Z pôvodného odpadu sa stáva zdroj, a tým sa znižujú prevádzkové náklady na obrábanie kovov a čistenie súčiastok.

Efektívna digitalizácia priemyselných výrobných procesov zahŕňa monitorovanie a dokumentovanie čoraz väčšieho počtu parametrov. Využíva sa predovšetkým v hlavných výrobných procesoch, ale môže podporovať aj pomocné funkcie, napríklad riadenie mazania. Práve tu sa dostávajú k slovu systémy spoločnosti Castrol na monitorovanie maziva SmartControl a dávkovacie systémy SmartBlend. Výhody automatického monitorovania maziva zahŕňajú:
• konzistentnejšie a efektívnejšie obrábacie postupy,
• konzistentnejšiu kvalitu produktov,
• zníženie spotreby obrábacej kvapaliny,
• menej zásahov človeka,
• zvýšenie bezpečnosti,
• priebežné monitorovanie koncentrácie, pH, vodivosti, teploty a prietoku – dôležitých parametrov v procesoch obrábania kovov – a voliteľne aj obsahu dusitanov.

img sponsored article 2

Dáta sa získavajú a zaznamenávajú v reálnom čase, môžu sa zobrazovať na veľkom TFT displeji alebo sa prenášať do externých riadiacich miestností. Systém tiež môže komunikovať s jednotkou SmartBlend alebo iným kompatibilným dávkovacím systémom na automatizáciu hospodárenia s kvapalinami na obrábanie kovov, čím sa zabezpečí trvalý optimálny stav obrábacích kvapalín. Dohromady tieto systémy ponúkajú kompletné riešenie na monitorovanie a riadenie vášho centrálneho systému.

Výhody, ktoré vám poskytne dávkovacia jednotka Castrol SmartBlend, zahŕňajú:
• plnú kompatibilitu so systémom SmartControl s elektronickým nastavením dávkovacieho pomeru (0 – 10 %);
• dokumentáciu o spotrebe vody a koncentrátu;
• jednoduchú montáž a ľahké pripojenie,
• je možná aj funkcia manuálneho dávkovania, ak nie je k dispozícii systém SmartControl.

Ďakujeme vám za váš záujem o túto bielu knihu!

Kliknutím na toto tlačidlo si ju môžete bezplatne stiahnuť.

Text/Foto Castrol