maierK napsání tohoto článku mě přivedla zkušenost s námi nabízenou službou, která se skrývá pod zkratkou MSLA. Společnost Maier & Korduletsch Maziva k. s., která je jediným autorizovaným distributorem olejů a maziv vyráběných společností ExxonMobil pro Českou republiku, nabízí svým zákazníkům možnost provádění laboratorních testů používaných olejů v systému Mobil Serv Lubricant Analisys, a to zcela zdarma.

Analýzy jsou prováděny ve špičkových laboratořích, které jsou dostupné bez omezení a v režimu 24/7, a jsou schopné provádět analýzy všech produktů, které má ExxonMobil ve svém portfoliu. Systém MSLA je vybudován na následujících pilířích:
Flexibilita – efektivní provádění mnoha úkolů spojených se správou vzorků MSLA on line prostřednictvím PC nebo i chytrých telefonů.
Odbornost – díky globálním vztahům s originálními výrobci (OEM) získává ExxonMobil praktické zkušenosti z oblasti tribologie a monitoringu olejů v provozu a může je uplatnit při řešení vašich problémů. Kromě toho má laboratoř k dispozici informace o složení nových olejů pro porovnání se vzorky z provozu.
Kvalita – kvalita provedených služeb se skrývá pod značkou ExxonMobil, která je v mnoha segmentech olejářského businessu jedničkou na trhu.

Odběr vzorků může provést zákazník sám, nebo ho realizujeme vlastními silami, a i další starost je na nás. Vzorky odesíláme do laboratoře ExxonMobil, která výsledky kompletní analýzy zasílá do týdne včetně doporučení, co se s mazivem stalo, co s ním dělat a jaká je možná příčina zjištěného stavu.
Pokud má zákazník neoprávněný dojem, že analýza provedená v laboratoři výrobce může být „cinknutá“ (naprostý nesmysl – výrobce 198logicky nemá zájem výsledky jakýmkoli způsobem ovlivňovat – vždy by se to odrazilo na nedůvěře zákazníků k jeho produktům) nebo nechce čekat na výsledek, nabízíme analýzu v laboratoři našeho váženého partnera, společnosti ALS. Rozsah služeb této renomované společnosti je obdobný jako MSLA.

Cesta ke snížení nákladů

To bylo na úvod mé úvahy, protože to, o co mi v tomto článku jde, je skryto v samotném úvodu. Podle mých zkušeností je rozsah testování velmi malý. Pochopitelně, že neočekávám, že si někdo bude testovat olej, který má v osobním autě, ale očekával bych, že průmyslové podniky všeho druhu, nebo majitelé flotily těžkých nákladních vozů nebo stavebních strojů, výhody testování olejů a maziv již pochopili jako cestu ke snížení provozních nákladů.
V čem je úspora? Je to přeci jednoduché a logické. Včasnou znalostí, co se s olejem a se strojem děje, můžeme předcházet závadám, které mohou dříve nebo později nastat. Nemá smysl mluvit o proaktivní údržbě, pokud nevyužívám základního nástroje, jakým je analýza stavu, který mohu dostat na základě rozboru oleje na papíře v přehledné tabulce a v barevně vyvedených grafech. A to se nejedná jen o výsledky, které alarmují špatný stav stroje nebo zařízení a neupozorňují na stav oleje, který je vhodný k výměně. Z analýzy může zákazník dostat i potěšující zprávy o možnosti dalšího používání oleje a prodloužení intervalu výměny nebo i ujištění, že stroj je v naprostém pořádku a nedochází k nadměrnému opotřebení.
V čísle časopisu, který se zabývá tribologií, nemá smysl podrobně popisovat, co všechno můžeme z analýzy vyčíst, ale spíš mě napadá připomenout vám, jak může včasná a proaktivní údržba ovlivnit celkové náklady na životnost stroje. Dovolím si uvést jednoduchou tabulku a na hony vzdálenou od skutečných podmínek košatého stromu života, ale zachovávající alespoň základní myšlenku proaktivní údržby a jejího vlivu na náklady životního cyklu zařízení. (Pro zjednodušení používám neadresné časové období a něco jako % nákladů bez přímých provozních nákladů na energie).

maier tabulkaTakže otázka, proč se málo testuje, je na vás, já na ni odpovědět neumím. Ale třeba jsem vás přesvědčil, že včasná analýza za pár stovek nebo zadarmo, vám může ušetřit desítky až stovky tisíc a někdy i miliony?
Testujte a kdybyste nevěděli jak na to, kontakt na mě najdete na našich stránkách www.mairekorduletsch.cz

text Ing. Václav Miškovský foto Maier & Korduletsch Maziva