fotoIng. Jozef Stopka (1942-2021) bol predsedom Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku.


Ing. Jozef Stopka bol odborník v oblasti mazív, ktorého aktivity sa týkali technického poradenstva pri aplikácii mazív v praxi, vypracovania odborných posudkov k analýze mazív. V oblasti tribológie a tribotechniky pôsobil od roku 1971, kedy bola aj založená odborná skupina pre tribológiu a tribotechniku pri Slovenskej spoločnosti priemyselnej chémie.
Bol garantom školení, kurzov a seminárov v oblasti tribotechniky a samozrejme sa podieľal aj na vypracovaní mazacích návodov. Bol autorom a spoluautorom viacerých odborných článkov v oblasti trenia, opotrebovania, mazania a tribotechnickej diagnostiky.
Ing. Jozef Stopka bol dlhoročným spolupracovníkom časopisu Strojárstvo/Strojírenství.

Česť jeho pamiatke!