lubexpertMajitelia kovoobrábacích spoločností sú pod všeobecným tlakom. Dodacie lehoty sa naďalej skracujú, dopyt po presnosti obrábania nikdy nebol vyšší a regulačné požiadavky zvyšujú zložitosť každodenných operácií. Firmy sa cítia obkľúčené zo všetkých strán, ale udržanie efektívnej prevádzky tvárou v tvár všetkým týmto výzvam je nevyhnutné, ak sa majú dosiahnuť obchodné ciele.


Súčasťou odpovede na zabezpečenie presnosti obrábania a produktivity výroby je zabezpečenie správnej údržby strojov a ich maximálnej účinnosti, čo si vyžaduje nasadenie vysoko výkonných mazív. Pre prevádzkovateľov výrobných zariadení to však nie je také jednoduché.

Obrábanie vyžaduje špeciálny prístup
Mazanie hrá neoddeliteľnú úlohu pri znižovaní trenia medzi rotujúcimi a pohybujúcimi sa súčasťami na výrobnom zariadení. Vo väčšine aplikácií je to skutočne hlavný účel oleja, ktorý pomáha zvyšovať disponibilnosť zariadení, kvalitu komponentov a prevádzkyschopnosť výroby. Obrábacie stroje si však vyžadujú odlišný prístup. Napríklad, na mazanie vodorovných a zvislých posúvačov nestačí iba jednoduché zníženie trenia. Na zabezpečenie plynulého a riadeného pohybu sú potrebné špeciálne vyvinuté mazivá. Kompatibilita tohto klzného oleja s inými mazivami v obrábacom stroji môže mať významný vplyv na celkovú produktivitu.
Tento článok skúma prednosti klzných olejov prémiovej kvality a to, ako môže výber správneho zloženia maziva pomôcť prevádzkovateľom dosiahnuť ich stanovené výrobné a obchodné ciele.

Kontrola trenia
Mazivá na klzné vedenia sú určené na zníženie trenia, zabránenie opotrebovaniu a dlhodobú ochranu proti korózii a hrdzi. Bez optimálneho riadenia trenia môže dôjsť k stavu známemu ako „stick-slip“. Tento abnormálny pohyb medzi posúvačom a klzným vedením môže rýchlo znehodnotiť povrchovú úpravu a kvalitu komponentov, čo ovplyvní životnosť nástroja, spôsobí nadmerné opotrebenie a dlhodobé kritické poškodenie zariadenia. Hladký a presný pohyb na klznej dráhe vyžaduje osobitnú pozornosť vzhľadom na trecie vlastnosti maziva.
Našťastie, špičkové klzné mazivá, ako je Mobil Vactra, sú účinným prostriedkom na elimináciu fenoménu stick-slip. Mobil Vactra, ktorý bol navrhnutý špeciálne na citlivé posuvné dráhy obrábacích strojov starostlivo vyvíjali aj testovali. Vyznačuje sa jedinečnou zmesou aditív, ktoré pôsobia synergicky na priľnutie k povrchu a zabezpečujú plynulé prechody zo statického na dynamické riadenie trenia. Tieto vlastnosti ponúkajú odborníkom na údržbu zlepšené presné obrábanie a dlhú životnosť nástrojov.

Kompatibilita s vodnými chladiacimi kvapalinami
Veľa olejov na posuvné dráhy nebolo formulovaných tak, aby sa ľahko oddelili od vodných chladiacich kvapalín. Často sa tak vytvára „trampový olej“ na povrchu chladiacej kvapaliny v obrábacom stroji, ktorý znižuje jeho účinnosť skrátením jeho životnosti. Nadbytočný povrchový trampový olej podporuje množenie baktérií, čo má za následok zápach, lepkavé usadeniny a potenciálne obavy o zdravie a bezpečnosť obsluhy. Aby ste zabezpečili hladký chod obrábacích strojov, dôležité je zvoliť správnu kombináciu klzného oleja špičkovej kvality a vodnej reznej kvapaliny.
Mobil Vactra bol navrhnutý tak, aby ponúkal vynikajúcu oddeliteľnosť medzi sebou a širokou škálou druhov chladiacich kvapalín vrátane mliečnych, mikroemulzných a plne syntetických výrobkov. Táto zlepšená kompatibilita podporuje dlhú životnosť chladiacej kvapaliny, zabraňuje zápachu a umožňuje optimálnu presnosť obrábania. Znížením problémov spojených s krížovou kontamináciou ponúka Mobil Vactra predĺženú životnosť kvapalín, jednoduchšie nakladanie s odpadmi, nižšie náklady na údržbu a lepšie pracovné prostredie.

Osvedčený výkon v teréne
Jeden z našich najstarších zákazníkov používajúcich Mobil Vactra je z regiónu Pays de La Loire vo Francúzsku, kde používajú tento produkt v 160 obrábacích strojoch.
„Mobil Vactra Oil 2 používame už viac ako 30 rokov,“ uviedol prevádzkovateľ. „Pred niekoľkými rokmi bol v snahe znížiť náklady nasadený lacnejší klzný olej inej značky. Po výmene sme sa stretli s mnohými problémami vrátane formácií mydlových usadenín, ktoré upchali chladiace okruhy. Návrat k celkovému používaniu Mobil Vactra Oil 2 tieto problémy rýchlo odstránil a znamenal návrat k lepším úrovniam výkonu. Vzhľadom na čas strávený zvládnutím problémov spojených s používaním produktu nižšej kvality nebudú tieto náklady už spochybňované.“

Podporené výrobcami strojov a zariadení
Ale neberte do úvahy iba slová spoločnosti Mobil. Opýtajte sa výrobcov obrábacích strojov. Technológia stojaca za olejmi Mobil Vactra, je schválená alebo uznávaná poprednými výrobcami z celého sveta. Niektorí dokonca uprednostňujú alebo výlučne odporúčajú jeho použitie vo svojich zariadeniach. Výrobky Vactra série zodpovedajú špecifikácii DIN 51502 FCLP a v závislosti od viskozity schváleniu Fives Cincinnati. Pred konečným výberom si vždy skontrolujte príručku svojho obrábacieho stroja.

Náhľad je všetkým
Spolupráca môže byť kľúčom k hľadaniu nových zdrojov konkurenčnej výhody v náročnom podnikateľskom prostredí. Náš tím inžinierov je vysoko kvalifikovaný na spoluprácu s prevádzkovateľmi dielní pri vývoji mazacích riešení na mieru, ktoré poskytujú spoľahlivosť v každej fáze výroby. To zahŕňa prístup k poznatkom z komplexnej škály špecializovaných služieb vrátane Mobil Serv, našej kompletnej ponuky riešení pre prevádzky a montážne závody.

text Jaroslav Zpěvák