triboSlovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku , člen Zväzu slovenských vedecko technických spoločností, v spolupráci s Asociáciou technických diagnostikov SR organizuje odborný kurz Tribotechnik I. Hlavným partnerom podujatia je spoločnosť Slovnaft, a. s.

TRIBOTECHNIK I.
Charakteristika a cieľ kurzu :
ponúkame prípravné školenia uchádzačov na vykonanie certifikačnej skúšky personálu pre kvalifikačný stupeň Tribotechnik I. a II. v oblasti organizácie tribotechniky a analýzy mazív podľa ISO 18436-4:2008.
Prvé a druhé prípravné 3 dňové školenia na absolvovanie certifikačnej skúšky personálu v rozsahu 24 + 24 hodín budú viesť kvalifikovaní odborníci. Absolventi školenia týmto splnia požiadavku, aby mohli vykonať certifikačnú skúšku na Certifikačnom orgáne personálu (COP TD) a získať medzinárodne platný certifikát v kvalifikačnom stupni I. - Tribotechnik I., resp. kvalifikačný stupeň II. - Tribotechnik II. Certifikačná skúška nie je súčasťou školenia.
Absolventi školenia sú oprávnení zúčastniť sa akreditovanej certifikácie personálu s medzinárodnou platnosťou podľa ISO 17024.

Termín certifikácie sa stanoví po dohode s certifikačným orgánom.
Termín a odborný program druhého 3 dňového školenia, Tribotechnik II. bude vypracovaný na základe požiadaviek účastníkov kurzu v zmysle platných predpisov.
Žiadosť o certifikáciu a doplňujúce doklady môžu záujemcovia o certifikáciu nájsť na stránke atdsr.sk / COP TD / Dokumenty k stiahnutiu. Bližšie informácie o certifikácii poskytneme na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Dátum konania: 28. - 30. september 2021
Dĺžka kurzu: 3 dni
Výstup: Osvedčenie o absolvovaní kurzu
Miesto konania: Slovnaft Business centrum, Vlčie hrdlo 1a, 824 12 Bratislava
Cena kurzu: 250 EUR/osoba bez DPH

Odborný garant :
Ing. Jozef Stopka
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku (SSTT)

Organizačný garant :
Ing. Peter Ševčík
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku (SSTT)
Koceľova 15
815 94 Bratislava
mobil: 0908 640 185
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.intertribo.sk

ODBORNÝ PROGRAM KURZU
1. Úvod do tribotechniky, stratégia údržby (1h)
2. Základy tribológie, teória mazania (4h)
3. Výroba, formulácie a vlastnosti mazív (3h)
4. Mazacie prostriedky, vlastnosti, hodnotenie a výber (4h)
5. Organizácia mazania v podniku (prieskum a audit manažmentu mazania) (2h)
6. Tribotechnická diagnostika ( od vzorkovania maziva cez diagnostiku až po prognostiku) (6h)
7. Manipulácia s mazacími prostriedkami a ich ošetrovanie (4h)

Lektori:
Prof. Ing. Marián Dzimko, CSc., Ing. Jozef Stopka, Ing. Peter Ševčík, Bc. Milan Rášo
- Certifikovaní odborníci s tribotechnickou praxou.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Termín: 28. - 30. september 2021
Miesto konania: Slovnaft Business centrum, Vlčie hrdlo 1a, 824 12 Bratislava
1. Učebné texty sa vydávajú len účastníkom kurzu
2. Stravovanie: Počas konania seminára bude zabezpečené občerstvenie, vrátane obeda.
3. Ubytovanie: každý účastník si ubytovanie zabezpečuje individuálne. Odporúčame ubytovanie v hoteli Modena https://www.hotelmodena.sk/ , ktorý sa nachádza priamo v budove konania kurzu.
4. Bezplatné parkovanie je zabezpečené za rampou krížom od budovy JAVORINA. Parkovací lístok prosím nevyhadzujte, využijete ho po odchode z parkoviska.

Vyplnenú záväznú prihlášku prosíme zaslať naskenovanú do 21. septembra 2021 na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Program a prihlášku nájdete aj na web stránke SSTT www.intertribo.sk
Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi prihlasujúcim sa subjektom a Slovenskou spoločnosťou pre tribológiu a tribotechniku. Cena účastníckeho poplatku je stanovená podľa zákona č.18/1998 Z. z. Bez úhrady účastníckeho poplatku sa záujemca nemôže zúčastniť na akcii. Na akcii je možná účasť náhradníka, ktorý sa prihlási pri registrácii a preukáže dôkaz o tom koho zastupuje a doklad o zaplatení.
Prijatie záväzných prihlášok nepotvrdzujeme, v prípade nepredvídanej situácie si vyhradzujeme právo zmeniť termín kurzu, o čom budeme prihlásených účastníkov včas informovať.

Záväznú prihlášku nájdete TU.