Obr. 4 Instalace skimmeru SupraskimLázně na čištění a odmašťování se používají všude v průmyslu. Optimální čištění je základním zájmem k zajištění kvality produktu. Schopnost mycí lázně odmašťovat součásti rychle klesá, protože lázeň absorbuje stále více oleje a mastnoty včetně nečistot jako je prach a zbytky po broušení. Optimální a rychlé oddělení oleje je proto nutností.


Nezávislý výzkum provedený Toxic Use Reduction Institute (TURI) na University of Massachusetts USA potvrzuje, že Suparator je nejúčinnějším odlučovačem oleje na trhu. Olej se od mycí lázně oddělí během několika minut, čímž se snižuje doba kontaktu mezi olejem a mycí lázní. Výsledkem jsou čistší součásti a maximální životnost lázně, protože již není nutné ji vyčerpávat kvůli hromadění oleje a maziva.

Efektivní také pro menší lázně
Chytrý patentovaný design Suparator společně s patentovaným skimmerem Suparskim umožňuje odstranit z čisticí lázně i malé množství oleje a mastnoty (obr. 1). Rostoucí náklady na likvidaci odpadu činí separaci oleje ekonomickou i pro menší čisticí operace, emulzní kapaliny i odpadní vody. Proto se Suparator používá v mnoha různých průmyslových odvětvích.

Obr. 1 Skimmer Suparskim sbírá horní vrstvu z lázně kterou čerpadlo EM přenáší do jednotky Suparator
Obr. 1: Skimmer Suparskim sbírá horní vrstvu z lázně, kterou čerpadlo EM přenáší do jednotky Suparator. Uvnitř jednotky Suparator se olej koncentruje a odděluje. Čistá tekutina se gravitačně vrací do lázně.

Vodní čistič není nijak zvlášť drahý, ale související náklady mohou být podstatné: náklady spojené s vyprázdněním vany, jejím čištěním, doplňováním a opětovným ohřevem. Největšími nákladovými položkami ale jsou: likvidace celého objemu použité mycí lázně, náklady na špatnou kvalitu produktu a přepracování. Suparator udržuje mycí lázeň bez oleje a to znamená bezproblémový výkon po mnohem delší dobu (viz. Graf 1). Při čištění obráběcích emulzí se samozřejmě také prodlužuje jejich životnost i kvalita výrobního procesu. Neméně významné je čištění odpadních vod, kdy obsah olejů zvyšuje náklady na jejich likvidaci v čističkách.

Graf 1 Výkon čističe se časem zhoršuje v důsledku znečištění
Graf 1: Výkon čističe se časem zhoršuje v důsledku znečištění. Bez odlučování oleje (červená čára) je účinek patrný velmi rychle, takže je nutné předčasný zához lázně. Skimmery, konvenční odlučovače oleje nebo koalescující látky (oranžová čára) situaci zlepšují, ale prodloužení životnosti lázně není příliš významné. Suparator (zelená čára) eliminuje olej jako příčinu výměny lázně.


Pro menší lázně je určen Suparator řady 83. Je cenově nejefektivnějším řešením pro myčky dílů a emulzní kapaliny pro vany do objemu 4 000 litrů. Suparator, model 83/120, má výkon až 500 l/h, je stejně výkonný a efektivní jako jeho větší bratr 86/240 (až 1 000 l/h). Díky tomu je ideálním zařízením pro sprejové myčky, kde je nádrž často menší než 2 000 litrů. Srdcem jednotky Suparator je pasivní konstrukce bez pohyblivých částí (obr. 2), která před oddělením oleje shromažďuje a koncentruje stopy oleje v médiu. Není nutná žádná údržba a čištění je nutné provádět jen příležitostně. Standardní funkce proplachu se stará o prevenci nahromadění nečistot v kritických oblastech.

Obr. 2 Princip Suparator ve čtyřech krocích
Obr. 2: Princip Suparator ve čtyřech krocích: Nátok nese do zařízení stopy oleje z myčky (1). Stopy se shlukují a začnou se koncentrovat (2), poté dojde ke další koncentraci a hromadění vrstev (3). Nakonec se olej oddělí bez vody nebo chemie (4).

Další prvky systému čištění

Obr. 3 Jednotka Suparator
Obr. 3: Jednotka Suparator

V případě, že lázeň obsahuje velké množství mechanických nečistot, lze Suparator doplnit ještě o další dvě unikátní zařízení:
Q-Mag - kontinuální separátor feromagnetických nečistot;
Q-Filter - pásový podtlakový filtr s podtlakem 200 mbar a filtrací od 5 μm.

text/foto Pavel Čepelák
Produkty uváděné v článku jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou