engine oil stream flows to the bearing. 3d render.Total Lubrifiants, součást skupiny Total S.A., je přední světový výrobce průmyslových olejů a maziv. S devíti výrobními závody po celém světě vyrábí širokou řadu vysoce kvalitních maziv prodávaných ve více než 150 zemích pro automobilové, průmyslové i námořní aplikace.


Mezi ně patří produktová řada CERAN založena na kalcium-sulfonátovém komplexu (CaSX). Vysoký výkon těchto maziv vyplývá z patentovaného výrobního procesu. Ten zajišťuje specifickou trojrozměrnou morfologii plastických maziv CERAN.
Díky vysokému výkonu dokazuje v celosvětovém měřítku, že technologie CERAN významně snižuje celkové náklady (TCO), např. snížením počtu poruch ložisek, snížením spotřeby maziva i snížením nutnosti údržby a prostojů strojního vybavení.

Nová technologie mazání
Klíčem k pochopení jedinečného výkonu plastického maziva CERAN je znát jeho strukturu. Jádrem této struktury je uhličitan vápenatý (CaCO3), obal je tvořen zahušťovadlem síranem vapenatým.
Před přechodem na CERAN byla na linkách pro kontinuální lití použita konvenční CaSX technologie mazání. Pro důkladné porovnání byla po dobu 18 měsíců sledována spotřeba maziva (domazávací intervaly), praskání ložisek i prostoje. Výsledky prokazují obrovské snížení spotřeby maziva o 70 %.
Navíc se změnou plastického maziva podařilo snížit poruchy ložisek o 40 % a prostoje dokonce o 67 %. Vzhledem k tomu, že produktivita byla zvýšena o 17 %, lze snížit náklady na mazání na tunu vyrobené oceli o 39 %.

total

Vynikající ochrana
Bez jakýchkoliv aditiv poskytují maziva CERAN vynikající ochranu proti vysokým tlakům, kovovému otěru a korozi a to díky své speciální morfologii.
Navíc i v případě kontaminace vodou je CERAN schopen absorbovat až 30-40 % vody beze změny konzistence nebo výkonu. Díky této výjimečné vlastnosti jsou plastická maziva CERAN nejlepší volbou v aplikacích, kde je přítomnost vody nevyhnutelná, například v ocelářském, papírenském a těžebním průmyslu.
Pečlivým výběrem surovin, dodavatelů a logistiky a zajištěním snížení spotřeby umožňuje technologie CERAN svým zákazníkům výrazně snížit jejich globální stopu CO2. Na požádání lze poskytnout výpočty CO2 podle produktu a procesu certifikovanou externí společností. Vysoký výkon technologie CERAN se vyplácí přímo v úsporách nákladů pro naše zákazníky a nepřímo v ochraně životního prostředí.

CERAN – plastické mazivo na samé špičce udržitelné technologie
JEDINEČNÉ
Patentovaný výrobní proces zajištující přeměnu na krystalický kalcit, který je základem micely velikosti nanočástice. Ta je klíčová pro zajištění jedinečných vlastností.
ÚČINNÉ
Vysoký výkon vede k minimální spotřebě maziv, nižším nárokům na údržbu a delší životnost ložisek. Méně odstávek vede k vyšší produktivitě.
ODOLNÉ A SPOLEHLIVÉ
Informace o uhlíkové stopě plastických maziv CERAN lze získat pomocí speciální kalkulačky ověřené společností VERITAS. Technologie CERAN výrazně snižuje globální CO2 stopu vašich činností.
ÚSPORNÉ
Celosvětové reference dokazují, že patentovaná technologie CERAN výrazně snižuje celkové náklady spojené s vlastnictvím (TCO).
SILNÉ
Vše v jednom: CERAN je nejlepší volbou pro mazání v náročných podmínkách, kde je voda všudypřítomná, a také při vysokém zatížení a vysokých teplotách, jako např. v ocelářském, papírenském a důlním průmyslu.

Škála produktů CERAN je dostupná v několika velikostech balení od tub přes soudky barely a sudy s plastovou vložkou nebo bez až po velkoobjemové vaky Fluid bags a kontejnery Bulk Truckjpg
Škála produktů CERAN je dostupná v několika velikostech balení, od tub přes soudky, barely a sudy (s plastovou vložkou nebo bez) až po velkoobjemové vaky Fluid-bags a kontejnery Bulk-Truck.

Výhody, které CERAN nabízí:

• Ochrana proti opotřebení a korozi;
• Významné snížení počtu servisních odstávek strojního zařízení;
• Odolnost vůči velkému zatížení a změnám teplot;
• Snížení rizika poškození zařízení;
• Vysoká mechanická a smyková stabilita;
• Snadná čerpatelnost;
• Velmi dobrá výkonnost při vysokých a nízkých teplotách;
• Žádné riziko ztráty aditiva / hydrolýzy / tepelné degradace;
• Velká oxidační stabilita a odolnost vůči vymývání;
• Snížená spotřeba;
• Delší životnost.

text/foto Total