Stroje a Technológie

obr2m

Společnost Anton Paar je celosvětově proslulým výrobcem širokého portfolia přístrojů a systémů špičkové kvality pokrývajících nejen požadavky laboratorních aplikací ve výzkumu i výrobě, ale i poptávku na sofistikované a přesné procesní měření on-line.

obrmPracovné prostredie je súčasťou pracovného systému človek – stroj – pracovné prostredie. Skúmaním vzťahov v tomto systéme sa zaoberá vedecká disciplína ergonómia, ktorej cieľom je dosiahnuť optimálnu pohodu človeka pri jeho činnosti a požadovanú výkonnosť.

obr1mVýskum a vývoj v oblasti prevodových systémov má na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity dlhoročnú tradíciu. Pracovníci fakulty vyvíjajú aktivity s cieľom ďalšej podpory výskumu a vývoja v tejto oblasti. V rámci projektu podporovaného agentúrou APVV vzniklo na SjF Centrum pre výskum a vývoj prevodových systémov (ďalej CPS). S využitím podpory boli pre Centrum zakúpené najmä zariadenia, prístroje, hardvér a softvér, posilňujúce kompetencie CPS v oblasti skúšobníctva, diagnostiky a výpočtových analýz.

mewa-titNa profesionálne čistenie strojov a zariadení je potrebná čistiaca utierka so stálou kvalitou a silou čistenia. Textilné viacúčelové utierky majú vysokú absorpčnú schopnosť, sú také pevné ako nikdy predtým a možno ich použiť niekoľkokrát. Firma MEWA ponúka viac ako sto rokov priemyselnú viacúčelovú čistiacu utierku, ktorá funguje v kolobehu poskytnutia, vyzdvihnutia, opratia a opätovného prinesenia.

obr-titNa moderné obrábacie stroje sú v súčasnosti kladené vysoké požiadavky, ktoré sa týkajú nielen ich konštrukcie a technologických parametrov, ale aj spoľahlivosti a s tým súvisiacej diagnostikovateľnosti. Najnáročnejšie je nasadenie obrábacích strojov v bezobslužnom režime s nepretržitou činnosťou.

titpavV súčasnosti stav životného prostredia v podmienkach Slovenskej republiky nie je ovplyvňovaný len dopravou, či už cestnou, železničnou, lodnou alebo leteckou, ale aj výrobnými prevádzkami s rôznym charakterom technologických postupov. Z týchto dôvodov je potrebné hodnotiť strojársku prevádzku ako viac-parametrický komplex, integrujúci rozmanité technologické operácie a ich priame, sekundárne, terciálne i kvartérne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, ako sú voda, ovzdušie, pôda a biota.