Stroje a Technológie

obr1mV různých stadiích procesu výroby piva jsou relevantní rozdílné parametry. Pomocí modulárního systému lze kontrolovat měřené hodnoty, jako je hustota, zákal nebo celkové složení plynů. Správná kombinace se pak postará o perfektní chuť piva.

titK najpoužívanejším optickým metódam využívaným na Katedre aplikovanej mechaniky a mechatroniky Strojníckej fakulty TU v Košiciach pri experimentálnej napäťovej analýze mechanických a mechatronických sústav patrí metóda PhotoStress. Okrem jedinečnej schopnosti vizualizovať funkciu deformácií a napätí umožňuje aj kvantifikovať deformácie a napätia v ľubovoľnom bode na aplikovanom fotoelastickom povrstvení skúšaného prvku.

obr-titSpolečnost PROFIKA s. r. o. působí na českém a pozdéji i na slovenském trhu již od roku 1992. Od svého vzniku se specializovala na kovoobráběcí CNC stroje a vše, co přímým způsobem souviselo s oborem kovoobrábění a strojírenství.

titZvyšovanie výkonov a zlepšovanie zaťažení strojov s ozubeným prevodom vedie k rastu technickej úrovne strojov, ale  mnohokrát na úkor zhoršovania kvality životného prostredia. Jedným z faktorov, zhoršujúcich životné prostredie je hluk, na ktorý v ozubených prevodoch vplýva najmä periodická zmena tuhosti ozubenia počas záberu.  Deformácia, ako aj tuhosť zubov čelných ozubených kolies, nie je konštantná.

obr-titGravitačné zrýchlenia, zvlášť súvisiace s výrobnou technikou, sú väčšinou nežiaduce a na ich presné definovanie, analyzovanie a optimalizovanie treba určiť ich parametre. Na to sa používajú rôzne meracie systémy, či už jednoduché alebo komplikovanejšie. V praxi sa často stretávame s takým typom gravitačného zrýchlenia, ktorý má za následok rozkmitanie predmetu takým spôsobom, že sa stáva nestabilným a vysoko nebezpečným pre svoje okolie (napríklad vŕtanie do nesprávne uchyteného materiálu).

titPresnosti obrábacích strojov sa pri ich konštruovaní venuje veľa pozornosti. Veľmi často je cieľovou funkciou, pričom práve presnosti obrábacích strojov sú podriadené ich ostatné prevádzkové ukazovatele. Okrem iných faktorov na presnosť obrábacích strojov do značnej miery vplývajú aj pružné deformácie prvkov nosného systému, ktoré vznikajú pôsobením vonkajších síl, váhy pohyblivých výkonných orgánov a upínacích síl.