Stroje a Technológie

spvMV každém průmyslovém odvětví se dnes běžně používají stroje s velmi rychle pohybujícími se částmi. U takovýchto strojů je nezbytné, aby tyto části měly přesně vymezené vůle a dráhy pohybu. Na tom závisí nejen životnost stroje, ale hlavně spolehlivost. Ta je kladena zejména na výrobní stroje spolu s balícími, třídícími linkami, kde každá neplánovaná odstávka znamená výrobní ztráty.

obr-titDelenie kyslíkovým plameňom

Pri rezaní kyslíkovým plameňom spôsobí plameň rezacieho horáka ohrev kovu a pri teplote rezania prúdom kyslíka dochádza k rozdeleniu materiálu. Vzniká rez (zárez) a oxid trosky (Lotz, 1995). Prvky rezania kyslíkovým plameňom sú: predohrev plameňa, prúd kyslíka, plameňová rezacia tryska, rezné rýchlosti a delený materiál (Engblom, 2000). Hlavnou nevýhodou tejto technológie je pomalší proces delenia ako v iných systémoch, tepelné delenie nepriaznivo pôsobí na materiál obrobku (Lotz, 1995).

obr1V dnešnom konkurenčnom obchodnom prostredí rozvoj nových technológií, ich pokroky a aplikácie v praxi presadzuje využitie multikritérií rozhodovacích procesov pre výber vhodných technológií. Efektívnosť výberu vhodných kritérií je daná mnohými parametrami a premennými, ako je technologický pokrok, charakter suroviny, množstvo výrobkov alebo polotovarov, požiadavky na kvalitu a podobne.

Po úspěšné integraci na mnoha jiných trzích – jako je německý, asijský, trh USA a japonský trh – bude i evropský trh rozvíjen společným úsilím. DMG a MORI SEIKI spojují své aktivity v České a Slovenské republice od 1. 5. 2012.

DMG / MORI SEIKI Czech odpovídá za celý prodej & servis a podporu celého produktového portfolia obou těchto výrobců.

obr1

Cieľom zdokonaľovania manuálneho montážneho pracoviska je vytvoriť v krátkom čase a s prijateľnými nákladmi efektívne pracovisko, ktoré bude spĺňať podmienky pre dosahovanie vyššej produktivity práce, kvality výrobkov a zároveň vytvorí podmienky na zníženie fyzickej a psychickej námahy pri montáži.

obr1m

V súčasností si možno len ťažko predstaviť zabezpečenie rastu, kvality a efektívností výroby bez výrazného využívania nových metód a technik údržby. Nevyhnutnosťou sa tak stávajú metódy a techniky, umožňujúce nájsť rovnováhu medzi možnosťami a kvalitou štruktúry výrobnej spoločnosti.