Stroje a Technológie

obr1mZákladným zariadením technológie vodného lúča je vysokotlakové vodné čerpadlo, v ktorom sa natlačuje voda na dimenzovaný vysoký tlak, a to v multiplikátorovej časti, ktorú poháňa olejové čerpadlo pevne spojené s elektromotorom. Výkon vysokotlakového vodného čerpadla sa určuje podľa toho, koľko vysokotlakovej vody dokáže vyrobiť za minútu.

Problematika simulácie a optimalizácie je podrobne rozpracovaná v mnohých knižných a časopiseckých publikáciách. Nemožno ale konštatovať, že teória je taktiež uplatňovaná v riadiacej praxi. Čiastkové analýzy nám poukazujú na to, že pojmy simulácia a optimalizácia sú v podnikateľskej sfére známe, ale prevažne z hľadiska teórie. Preto je dôležité výskumom zistiť úroveň ich využívania v podnikoch pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

obr1mNa veľtrhu Elo Sys získala naj prestížnejšie ocenenie – Unikát roka 2012 spoločnosť VUJE, a. s., Trnava, za Unikátne moduly manipulátora pre parogenerátory jadrových elektrární VVER 440/ 1000.

Príspevok sa zaoberá   problémom  existencie a asymptotického správania sa riešení singulárne perturbovanej lineárnej Neumannovej úlohy 1, kde 2 s podmienkami 3.

K dosiahnutiu riešenia analyzujeme integrálnu rovnicu, ekvivalentnú s hore uvedenou diferenciálnou rovnicou.

obr1mSpolečnost NÁSTROJE CZ, s. r. o., vyrábí své řezné, brusné a lamelové kotouče v továrně, která patří již 30 let k předním evropským výrobcům „flexo“ kotoučů. Klade velký důraz na modernizaci technologií, inovaci, bezpečnost, zvyšování životnosti výrobků a v neposlední řadě na ochranu životního prostředí.

obr1mVysokorýchlostné frézovanie nachádza uplatnenie všade tam, kde je požadovaný veľký rezný výkon spolu s presnosťou a kvalitou plochy po obrobení. Je to tak predovšetkým v oblasti výroby nástrojov a foriem, čelných prístrojových panelov, zdravotníckej techniky, šperkov či v hodinárskom priemysle. Nemecká spoločnosť DATRON AG je už viac ako 20 rokov popredným špecialistom na vysokorýchlostné frézovanie.