Stroje a Technológie

obr0Mikrodiskontinuální katodické povlakové systémy na bázi dvouvrstvého (duplexního) chromování jsou nedílnou součástí protikorozní ochrany strojů a zařízení exponovaných v důlním prostředí. Rozhodujícím faktorem jejich aplikace jako protikorozní ochrany je bezesporu vysoký stupeň provozního namáhání povrchů součástí jak ve smyslu vysoké korozní agresivity prostředí, tak na úrovni zvýšeného rizika mechanického poškození způsobeného případným dopadem horniny na jejich povrch a vysokou provozní prašností.

obr0Fosfátování je rozšířená konverzní povrchová úprava, která našla uplatnění v mnoha moderních aplikacích. Především při úpravě povrchu pod nátěry, kde povlak vyloučených fosforečnanů zajišťuje zvýšení přilnavosti nátěrového systému a vylepšuje bariérový systém ochrany proti korozi navýšením odolnosti proti podkorodování nátěru.

obr1mŽiarovo pozinkované oceľové konštrukcie majú od čias ČSSR a prvých veľkorozmerových keramických vaní u nás dlhú tradíciu. Kvalita výroby oceľovej konštrukcie je neoddeliteľne spätá s jej akostným pozinkovaním.

obrMFosfátové povlaky jsou nejrozšířenějším typem konverzních povlaků a liší se chemickým složením a vlastnostmi podle upravovaného kovu, lázní ze kterých vznikají, i podle pracovních podmínek při jejich přípravě.

Galvanické zinkování představuje nejrozšířenější povrchovou úpravu v průmyslové výrobě. Zinkování společně s vylučováním slitinových zinkových povlaků tvoří cca 1/4 z povrchových úprav aplikovaných v České republice [5].

obrMProblematika zmien súčasnej strojárskej výroby je charakterizovaná viacerými atribútmi. Jedným z najdôležitejších je prechod k znalostnej spoločnosti. Prioritnými sa stávajú znalosti, najmä nové výrobné technológie a systémy, spôsoby organizácie a riadenia výroby.