Stroje a Technológie

Škoda 380U moderních kolejových vozidel se provozovatelé, ale také vědečtí pracovníci potýkají s různými problémy. Jedním z nich je torzní kmitání hnacích dvojkolí, které dodatečně zatěžuje jak samotné komponenty pohonu, tak i jednotlivé lisované spoje, což může vést ke ztrátě zaručené funkčnosti. Četné případy výskytu vad dvojkolí naznačují, že doposud přehlížená oblast torzní dynamiky pohonu vozidla může mít významný vliv na spolehlivost vozidla a bezpečnost jeho provozu.

Nový servohydraulický pohon SHP od spoločnosti Bosch Rexroth je veľmi kompaktný. Jeho konštrukcia umožňuje montáž priamo na rozvodný blok čím znižuje náklady na montáž a prevádzkuSvetový líder v oblasti pohonov Bosch Rexroth vyvinul nový servohydraulický pohon SHP4V. Tento produkt reflektuje na aktuálne trendy v oblasti konštrukcie nových strojov, ktoré sa vyznačujú znižovaním zástavbových rozmerov, zvyšovaním účinnosti a možnosťou využívať prediktívnu údržbu.

ilustracnyProces Sign-Off (PSO) alebo aj Supplier Process Sign-Off (SPSO) [1, 2] je postup slúžiaci na overenie „funkčnosti systému manažérstva kvality a pripravenosti produktu na výrobu“. SPSO hodnotí dokumentáciu a tiež to, či sú požadované systémy implementované efektívne.

obr2Na extenzívny rozvoj vodíkových technológií a širšie uplatnenie vodíka v spoločnosti je kľúčová jeho lacná a ekologická výroba, ale najmä možnosť bezpečného a veľkokapacitného uskladnenia. V súčasnosti existuje viacero konceptov na uskladnenie vodíka. Niektoré sa používajú už niekoľko desiatok rokov, iné sú v štádiu pilotných experimentov a ďalšie zatiaľ v laboratórnej škále.

Všechny verze univerzálních uchopovačů FGS 120Univerzální uchopovače FGS-120 představují modulární a všestranné řešení pro manipulaci s produkty různých velikostí, tvarů a porézností.

Bez prístupových kartičiekEvidovať dochádzku na papieri či svojpomocne v počítači spôsobuje nielen starosti, ale aj chyby. Nehovoriac o podvodoch. Za 17 rokov prevádzkovania dochádzkového systému Fingera sme nazbierali množstvo skúseností, aj zábavných príbehov o vynaliezavosti zamestnancov, keď ide o to, ako sa nepozorovane „uliať“ z práce.