Stroje a Technológie

2208 Servo drives gm1 PR 1100Panasonic Industry představuje první řídicí jednotku pohybu a zařazuje ji do svého automatizačního portfolia. GM1 je kompaktní řídicí systém, ve kterém se kombinuje řízení pohonů s funkcemi PLC, jako je polohování, síťová komunikace, I/O moduly, vysokofrekvenční čítač atd.

spineaSpoločnosť SPINEA ukončuje niekoľkoročný proces výberu strategického partnera s cieľom upevniť svoju pozíciu popredného dodávateľa vysoko presných prevodoviek v robotike a automatizácii. Nové partnerstvo posilní kapitálovú pozíciu spoločnosti SPINEA a umožní jej urýchliť rast výrobných kapacít a urýchliť investície do vývoja nových produktov.

MEWA 03Vo vlastnej domácnosti si to už nevieme predstaviť inak: sklo, papier ani plast už neputujú do odpadu, ale sa odovzdávajú na zberné miesta na recykláciu. Výhoda: úspora nákladov v rámci poplatkov za likvidáciu odpadu a dobrý pocit, že sme urobili niečo pre životné prostredie. To, čo platí doma, možno uplatniť aj v podniku. Ako to funguje, ukazuje spoločnosť MEWA, poskytovateľ textilných služieb, svojím premysleným systémom utierok na opakované použitie.

Picture2Potenciálny zákazník, človek z prevádzky: ,,Radi by sme našli ekonomickejšie a udržateľnejšie riešenie papierových utierok pre našich zamestnancov, zároveň však s vysokým hygienickým štandardom...“

Cropped applicaton imageTechnická podpora pri výbere produktov, overenie kvality kotvenia pomocou ťahovej skúšky, ale aj poradenstvo pri neriešiteľných problémoch - spolupráca s nami sa vyplatí.

obr1Počas roku 2021 vznikla na pôde spoločnosti Centrum výskumu a vývoja, s. r. o., populárno-náučná publikácia VODÍK. Vznikla na základe podnetu spoločnosti ENVIRAL, a. s., s cieľom identifikovať príležitosti na rozvoj využívania vodíka v podmienkach Slovenskej republiky v synergii s podnikateľskými cieľmi spoločnosti.