Stroje a Technológie

IMG 6138Imperatívy súčasnej priemyselnej výroby, podmienené rastúcou konkurenciou a tlakom na znižovanie spotreby pri výrobe, sú zvyšovanie produktivity, efektivity výroby, znižovanie energetickej a surovinovej náročnosti, optimalizácia logistických trás, inteligentná infraštruktúra a využívanie nových digitálnych technológií. Reakciou na tieto potreby je koncept štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorý vo svojej úplnosti predstavuje spoločenskú zmenu spôsobenú prepojovaním fyzického, virtuálneho a sociálneho sveta.

ilu1Odchylka od referenční teploty může způsobit velké chyby měření. Záznam teploty umožňuje matematickou kompenzaci tepelných vlivů na souřadnicový měřicí stroj. Výsledkem je mnohem ekonomičtější alternativa k vysoce přesné klimatizované měřicí místnosti.

schaefflerTéma udržateľnosti má pre skupinu Schaeffler prvoradý význam. V rámci 75. výročia Organizácie Spojených národov bola skupina Schaeffler vybraná za jedného z 50 svetových lídrov v oblasti udržateľnosti a klímy. Spoločným cieľom tejto iniciatívy je dosiahnutie 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja stanovených OSN.

KontajneryTradícia zbrojárskeho odvetvia, ktorým bol región Považia v čase Československa v minulosti známy, sa opäť vracia. Je to zásluhou slovenský holding MSM GROUP patriaci do českej skupiny CZECHOSLOVAK GROUP.

Themomanagement modul End Kontrolle web jpegV Schaeffler závodě ve Svitavách vzniká nové centrum pro výzkum a vývoj (R&D) zaměřené na zdokonalování a vývoj hlavního produktu společnosti – Thermomanagement-Modul (TMM), a to také pro oblast elektromobility. Do konce roku 2024 by v něm mělo najít práci do 30 nových zaměstnanců.

Priem. VUT Brno Zajistit bezpečný provoz stroje s minimálními prostoji? Poznat problém dříve, než k němu dojde? Vědci z laboratoře zabývající se počítačovou tomografií na CEITEC VUT jako první v Evropě instalovali diagnostický software od Waygate Technologies.