Stroje a Technológie

aquaclean1Zmena spoločenského systému na prelome rokov 1989/90 priniesla nové možnosti spolupráce s firmami z celého sveta. Aj mladý ambiciózny odborný asistent zo Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (v súčasnosti STU) pracujúci v oblasti vysokotlakových hydraulických zariadení vycestoval do firmy URACA Pumpenfabrik Nemecko (popredný svetový výrobca vysokotlakových piestových čerpadiel) s vidinou možnej spolupráce. Tá trvá dodnes – už vyše 30 rokov.

Pracovisko predohrevu panvíKyslík je nevyhnutný na akékoľvek procesy spaľovania. Hoci je vzduch najbežnejším zdrojom kyslíka, nie je najefektívnejší, pretože obsahuje približne 78 % dusíka. Dusík je relatívne inertný a neprispieva k reakciám spaľovania. Dusík obsiahnutý vo vzduchu v skutočnosti inhibuje reakcie paliva s kyslíkom a absorbuje teplo z reakcie spaľovania. Použitím technológie kyslíkového spaľovania možno znížiť výrobné náklady pre množstvo procesov, keďže sa cena paliva stále zvyšuje.

dis2Narastajúce pracovné tempo a neustále sa zvyšujúce požiadavky na pracovníkov vedú k zvýšeniu miery úrazovosti a práceneschopnosti zamestnancov v dôsledku neúmerného zaťažovania organizmu. Fenoménom v tejto oblasti sa v posledných rokoch stali poškodenia podporno-pohybovej sústavy človeka. Výrazne k tomu prispieva aj zavedenie automatizácie výrobných procesov, čo stavia pracovníka do pozície vyžadujúcej si monotónne, jednostranné pohyby, cyklické zaťažovanie rovnakých segmentov tela, prípadne prácu v neprirodzených či zaťažujúcich polohách. S rozvíjajúcimi sa možnosťami a pokrokom techniky a technológií sa však zlepšujú aj možnosti merania a hodnotenia pracovnej záťaže, čo by malo viesť k zvýšeniu bezpečnosti a k rozvoju vhodných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré by napomáhali redukcii vplyvov pracovnej záťaže na ľudský organizmus a zdravie.

mewaKaždý, kto riadi nejakú firmu, a to bez ohľadu na jej veľkosť, sa musí starať o najrôznejšie veci: byť technicky v obraze, riešiť obchodné záležitosti, dodržiavať zákonné požiadavky, optimalizovať prevádzkové procesy a mnoho ďalšieho. Je dobré, že určité činnosti môžete outsourcovať a napriek tomu z nich ešte profitovať. Spoločnosť Mewa svojim certifikovaným systémom opakovane použiteľných čistiacich utierok ukazuje, ako môže externý partner s inovatívnou službou prispieť k zlepšeniu pracovných procesov aj v menších firmách.

Přenosná termokamera v terénu FLIR T865V poslední době hýbe naší společností několik zásadních témat, které se dotýkají nás všech. K nejcitlivějším patří pokračující nestabilita cen energií, které jsou ovlivňovány jak nucenou „zelenou politikou“ EU, tak nestabilitou na trhu se zemním plynem i ropou v souvislosti s ruskou válečnou agresí na Ukrajině. Růst cen energií na úrovni spotřebitele nelze ovlivnit, ale lze ovlivnit náklady na ně, a to efektivní úsporou a vyhledáváním jejich ztrát.

Lineárne moduly SMSLineárne moduly SMS (Small Modules Screw Driven) na kompaktné riešenia v manipulácii s malými hmotnosťami.