Stroje a Technológie

obr1Článok sa zameraná nepriamymi spôsobmi on-line monitorovania technologických procesov delenia. Cieľom práce je návrh systému on-line monitorovania pre technológiu delenia pomocou vysokorýchlostného hydroabrazívneho prúdu. Pri delení vysokorýchlostným hydroabrazívnym prúdom dochádza ku vzniku dvoch súbežných javov.

Homokinetický kĺb umožňuje prenos otáčok a krútiaceho momentu z jedného hriadeľa na druhý hriadeľ tak, aby otáčky a uhlová rýchlosť na vstupnom a výstupnom hriadeli boli vždy rovnaké pri rôznych hodnotách uhla, ktorý oba hriadele môžu navzájom zvierať. Podmienka rovnakých uhlových rýchlostí je základnou podmienkou pre klasifikáciu kĺbu ako kĺbu homokinetického.

obr1„Jadrová energia a energetika“ je moderná elektronická publikácia, ktorá prostredníctvom pútavého výkladu, spojeného s množstvom interaktívnych prvkov, objasňuje základné princípy a fakty z oblasti mierového využitia jadrovej energie. Základný výkladový text publikácie je doplnený o históriu a súčasnosť všetkých slovenských jadrových zariadení, vrátane ilustračných fotografií.

obr1Jednou z posledných noviniek v ponuke spoločnosti Marpex, s. r. o., je aj induktívny snímač uhlového natočenia od nemeckého výrobcu TURCK. Tieto snímače pracujú s nastaviteľným meracím rozsahom 90°, 180°, 270°, 360°, sú bezkontaktné (do vzdialenosti 4 mm) a využívajú princíp rezonančného obvodu (nie magnetu).

Společnost SAV má dlouholeté zkušenosti s upínáním při mechanickém obrábění obrobků z ocelových a jiných materiálů. Zabývá se hlavně řešením upínání náročných materiálů při nejnáročnějších řezných podmínkách.

obrV různých stadiích procesu výroby piva jsou relevantní rozdílné parametry. Pomocí modulárního systému lze kontrolovat měřené hodnoty jako je hustota, zákal nebo celkové složení plynů. Správná kombinace se pak postará o perfektní chuť piva.