Stroje a Technológie

Problematika simulácie a optimalizácie je podrobne rozpracovaná v mnohých knižných a časopiseckých publikáciách. Nemožno ale konštatovať, že teória je taktiež uplatňovaná v riadiacej praxi. Čiastkové analýzy nám poukazujú na to, že pojmy simulácia a optimalizácia sú v podnikateľskej sfére známe, ale prevažne z hľadiska teórie. Preto je dôležité výskumom zistiť úroveň ich využívania v podnikoch pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

obr1mNa veľtrhu Elo Sys získala naj prestížnejšie ocenenie – Unikát roka 2012 spoločnosť VUJE, a. s., Trnava, za Unikátne moduly manipulátora pre parogenerátory jadrových elektrární VVER 440/ 1000.

Príspevok sa zaoberá   problémom  existencie a asymptotického správania sa riešení singulárne perturbovanej lineárnej Neumannovej úlohy 1, kde 2 s podmienkami 3.

K dosiahnutiu riešenia analyzujeme integrálnu rovnicu, ekvivalentnú s hore uvedenou diferenciálnou rovnicou.

obr1mSpolečnost NÁSTROJE CZ, s. r. o., vyrábí své řezné, brusné a lamelové kotouče v továrně, která patří již 30 let k předním evropským výrobcům „flexo“ kotoučů. Klade velký důraz na modernizaci technologií, inovaci, bezpečnost, zvyšování životnosti výrobků a v neposlední řadě na ochranu životního prostředí.

obr1mVysokorýchlostné frézovanie nachádza uplatnenie všade tam, kde je požadovaný veľký rezný výkon spolu s presnosťou a kvalitou plochy po obrobení. Je to tak predovšetkým v oblasti výroby nástrojov a foriem, čelných prístrojových panelov, zdravotníckej techniky, šperkov či v hodinárskom priemysle. Nemecká spoločnosť DATRON AG je už viac ako 20 rokov popredným špecialistom na vysokorýchlostné frézovanie.

spvMV každém průmyslovém odvětví se dnes běžně používají stroje s velmi rychle pohybujícími se částmi. U takovýchto strojů je nezbytné, aby tyto části měly přesně vymezené vůle a dráhy pohybu. Na tom závisí nejen životnost stroje, ale hlavně spolehlivost. Ta je kladena zejména na výrobní stroje spolu s balícími, třídícími linkami, kde každá neplánovaná odstávka znamená výrobní ztráty.