Stroje a Technológie

titPresnosti obrábacích strojov sa pri ich konštruovaní venuje veľa pozornosti. Veľmi často je cieľovou funkciou, pričom práve presnosti obrábacích strojov sú podriadené ich ostatné prevádzkové ukazovatele. Okrem iných faktorov na presnosť obrábacích strojov do značnej miery vplývajú aj pružné deformácie prvkov nosného systému, ktoré vznikajú pôsobením vonkajších síl, váhy pohyblivých výkonných orgánov a upínacích síl.

obr2m

Společnost Anton Paar je celosvětově proslulým výrobcem širokého portfolia přístrojů a systémů špičkové kvality pokrývajících nejen požadavky laboratorních aplikací ve výzkumu i výrobě, ale i poptávku na sofistikované a přesné procesní měření on-line.

obrmPracovné prostredie je súčasťou pracovného systému človek – stroj – pracovné prostredie. Skúmaním vzťahov v tomto systéme sa zaoberá vedecká disciplína ergonómia, ktorej cieľom je dosiahnuť optimálnu pohodu človeka pri jeho činnosti a požadovanú výkonnosť.

obr1mVýskum a vývoj v oblasti prevodových systémov má na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity dlhoročnú tradíciu. Pracovníci fakulty vyvíjajú aktivity s cieľom ďalšej podpory výskumu a vývoja v tejto oblasti. V rámci projektu podporovaného agentúrou APVV vzniklo na SjF Centrum pre výskum a vývoj prevodových systémov (ďalej CPS). S využitím podpory boli pre Centrum zakúpené najmä zariadenia, prístroje, hardvér a softvér, posilňujúce kompetencie CPS v oblasti skúšobníctva, diagnostiky a výpočtových analýz.

mewa-titNa profesionálne čistenie strojov a zariadení je potrebná čistiaca utierka so stálou kvalitou a silou čistenia. Textilné viacúčelové utierky majú vysokú absorpčnú schopnosť, sú také pevné ako nikdy predtým a možno ich použiť niekoľkokrát. Firma MEWA ponúka viac ako sto rokov priemyselnú viacúčelovú čistiacu utierku, ktorá funguje v kolobehu poskytnutia, vyzdvihnutia, opratia a opätovného prinesenia.

obr-titNa moderné obrábacie stroje sú v súčasnosti kladené vysoké požiadavky, ktoré sa týkajú nielen ich konštrukcie a technologických parametrov, ale aj spoľahlivosti a s tým súvisiacej diagnostikovateľnosti. Najnáročnejšie je nasadenie obrábacích strojov v bezobslužnom režime s nepretržitou činnosťou.