Stroje a Technológie

ilustracnyV moderních výrobních procesech je pro dosažení efektivity a udržitelnosti produkce nezbytné zavádět taková opatření, která umožňují vyhodnotit výsledky jednotlivých technologických operací důkladně a efektivně. Je více než žádoucí, aby takovéto hodnocení bylo možné provádět rychle, opakovaně a vždy za stejných podmínek bez zvýšených nároků na obsluhu.

ilustrackaNa laserových pracoviskách sa vyskytujú faktory pracovného prostredia, ktoré za určitých podmienok môžu byť spojené so zvýšeným nebezpečenstvom poškodenia zdravia pracovníkov v súvislosti s výkonom práce a môžu závažne ovplyvniť zdravie pracujúcich ľudí. Príspevok sa zaoberá témou odsávania a filtrácie dymu v kontexte priemyselného laserového rezania. Uvedené sú najnovšie možnosti odsávania a filtrácie vzduchu priamo z miesta laserového rezania alebo zvárania ako aj z pracovného prostredia.

290211143 1443621929417637 8827458139793512176 nS textilnými čistiacimi utierkami od spoločnosti Mewa sú stroje, náradie a výrobné zariadenia v priemysle, autodielňach i remeselných dielňach každý deň udržiavané v čistote. Mewa preberá celý procesný reťazec od vyzdvihnutia, prania, údržby až po vrátenie späť. Vyprané čistiace utierky sú zákazníkovi doručené v bezpečnostnom kontajneri SaCon a špinavé použité utierky odvezú servisní vodiči späť do niektorého zo závodov spoločnosti Mewa, kde sú pred ďalším poskytnutím zákazníkovi dôkladne vyprané.

Školiace centrum TECHNIKUMPovrchové úpravy materiálov, špeciálne priemyselné mokré lakovanie, sú hlavnou náplňou činností spoločnosti TECHNIKUM z Trnavy. Na Slovensku už dlhodobo zastupuje popredného výrobcu striekacích zariadení, nemeckú spoločnosť WAGNER.

fitsAž 96 % vodíka sa vo svete vyrába z fosílnych palív, hlavne parciálnou oxidáciou zemného plynu a parným reformingom [1]. Nulovú emisnú stopu je však možné dosiahnuť výrobou vodíka z alternatívnych zdrojov energie využitím elektrolýzy vody. Spaľovaním takto vyrobeného vodíka môžeme hovoriť o zanedbateľnom vplyve na životné prostredie od výroby paliva až po jeho spálenie v automobile.

Unipas1Spoločnosť Unipas zo slovenskej obce Koš pri Prievidzi patrí k popredným výrobcom skladateľných IBC kontajnerov v strednej Európe. Realizuje vlastný vývoj a napomáha rýchlej, bezpečnej a jednoduchej logistike tovaru. Jej kontajnery sú určené pre transport a uskladnenie pevných, sypkých i kvapalných materiálov. „Neustále reagujeme na dopyt trhu po inováciách. Dokážeme efektívne zrealizovať návrhy výrobkov, ktoré prepravujú aj potraviny či rizikový materiál,“ uviedol riaditeľ spoločnosti Maroš Kara.