titPríspevok sa zaoberá homogenizáciou zložiek polyvinylbutyralu (PVB) a textílií z opotrebovaných pneumatík. Tvoria základ vzniku kompozitného materiálu na báze textílií z opotrebovaných pneumatík. Polyvinylbutyralova fólia (PVB) sa používa na výrobu laminovaných bezpečnostných skiel. Textílie sú jednou zo zložiek, ktorá vznikne po recyklácií pneumatík, ktoré už prestali plniť svoju funkciu. Homogenizácia prebiehala na hnetiacom stroji za predpísaných podmienok v laboratórnych priestoroch. Výsledkom je zmes, ktorá je východiskovým materiálom na lisovanie hotových výrobkov.

tit-malyMáme-li posuzovat zabezpečování kvality strojírenského výrobního procesu, nevyhneme se metrologii, zejména kalibraci měřidel a měřicích prostředků. Některé náročné měřicí systémy, např. souřadnicové měřicí stroje, se obvykle kalibrují prostřednictvím specializovaných metrologických laboratoří formou outsourcingu, péče o dílenská délková měřidla však zůstává převážně na metrologickém středisku podniku.

titulnaV oblasti výroby za studena valcovaných tenkých plechov a pásov sú posledné desaťročia charakterizované stúpajúcimi nárokmi spotrebiteľov na kvalitu a environmentálnu bezpečnosť výrobkov. Veľká konkurencie schopnosť jednotlivých výrobcov finálnych výrobkov núti stále viac sa zamýšľať nad príčinou vzniku chýb a nepodarkov vo výrobe, znižovania nákladov na výrobu, znižovania zaťažovania životného prostredia ako byť úspešnými na svetových trhoch.

 

titulnaV súčasnosti musí byť každý priemyselný výrobok a súčiastka označená popisom. Často to nie sú len jednoduché písmená, ale aj zložité kódove značky, logá a podobne. Značenie musí byť dostatočne malé a zároveň dobre čitateľné a navyše odolné voči oteru, prípadne voči pôsobeniu rôznych chemických látok.

titSchopnosť výrobných podnikov byť úspešné a konkurencieschopné si v dnešných podmienkach vyžaduje súčasné zlepšovanie troch základných faktorov: rast pružnosti, zvyšovanie kvality a znižovanie nákladov. Tie procesy a činnosti v podniku, ktoré vykazujú znaky neefektívnosti, je potrebné dôkladne analyzovať a následne nájsť a uplatniť vhodný spôsob či metódu optimalizácie.

 

hreha-titSúčasný trh kladie na technológov vysoké nároky na kvalitu a efektivitu. Nové moderné materiály si vyžadujú špeciálny prístup k obrábaniu a v prevažnej miere sa nedajú obrábať iným spôsobom ako konvenčným. Technológia hydroabrazívneho delenia (AWJ) je jedným z mála nekonvenčných technológii, ktorá je schopná deliť každý známy konštrukčný materiál. Táto technológie je predmetom neustáleho výskumu a vývoja, no aj napriek tomu dosiaľ neexistuje žiadny model on-line riadenia.