Stroje a Technológie

Měřicí a seřizovací přístroj EZset IC2 420Aktuální doba přináší velký tlak výrobních firem na inovativní a spolehlivé produkty a především na dobré vyhodnocení a porovnání poměru ceny a výkonu.

ilus1V moderních průmyslových technologiích se v mnoha případech využívá lepení kovů místo mechanického spojování kovů nebo se často využívá kombinace lepení a mechanického spojování.

obr2Strojársky priemysel predstavuje jeden z kľúčových pilierov slovenskej ekonomiky. Je to odvetvie so silným historickým pozadím a stabilným postavením. Nie je to tak dávno, keď sa vo vyspelých štátoch predpokladal presun ťažiska ekonomickej aktivity od priemyselnej produkcie smerom k sektoru služieb. Dnes je však jasné, že priemysel zostane motorom rastu produktivity a inovácií aj v nasledujúcich rokoch.

IMG 6138Imperatívy súčasnej priemyselnej výroby, podmienené rastúcou konkurenciou a tlakom na znižovanie spotreby pri výrobe, sú zvyšovanie produktivity, efektivity výroby, znižovanie energetickej a surovinovej náročnosti, optimalizácia logistických trás, inteligentná infraštruktúra a využívanie nových digitálnych technológií. Reakciou na tieto potreby je koncept štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorý vo svojej úplnosti predstavuje spoločenskú zmenu spôsobenú prepojovaním fyzického, virtuálneho a sociálneho sveta.

ilu1Odchylka od referenční teploty může způsobit velké chyby měření. Záznam teploty umožňuje matematickou kompenzaci tepelných vlivů na souřadnicový měřicí stroj. Výsledkem je mnohem ekonomičtější alternativa k vysoce přesné klimatizované měřicí místnosti.

schaefflerTéma udržateľnosti má pre skupinu Schaeffler prvoradý význam. V rámci 75. výročia Organizácie Spojených národov bola skupina Schaeffler vybraná za jedného z 50 svetových lídrov v oblasti udržateľnosti a klímy. Spoločným cieľom tejto iniciatívy je dosiahnutie 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja stanovených OSN.