Stroje a Technológie

kubousekKaždá výroba naprieč všetkými odvetviami je špecifická. Nároky zo strany zákazníkov sa neustále zvyšujú, rovnako ako tlak na čo najnižšiu cenu. Rýchlosť výroby, jej kvalita a následná stopercentná kontrola sú aspekty, ktoré bývajú v konkurenčnom boji často rozhodujúcimi faktormi. V prípade prekročenia povolených odchýlok a tolerancií prichádza riziko oneskorenia, vyšších nákladov a predovšetkým pošramotenej povesti v očiach zákazníka.

ANTNa prevádzku akéhokoľvek veľkého podniku, či už ide o továreň, hotel, výrobný závod atď., je potrebné investovať vysoké náklady na energiu. Elektrická energia je v každom podniku nevyhnutnosťou, bez ktorej by prevádzka jednoducho nebola možná. V čase, keď cena energie rýchlo rastie, môžu práve vysoké náklady na elektrinu predstavovať pre spoločnosť veľké riziko. Z tohto dôvodu spoločnosť PWS Slovakia, s. r. o., prišla s dočasným riešením, ktoré by mohlo pomôcť viacerým spoločnostiam v ich činnosti. Prečítajte si tento článok a zistite, či sa táto skvelá výhoda týka aj vás.

vodik2Technologie vodíkových článků jako alternativy ke klasickým spalovacím motorům se v Česku začnou nejrychleji prosazovat v městské hromadné dopravě. V globálním měřítku pak z vodíku bude těžit i nákladní lodní doprava, se kterou se dosud pojilo vysoké znečištění ovzduší. Naopak osobní automobilová doprava dává spíše než vodíkovým technologiím stále přednost elektromobilitě. Důvodem jsou obrovské investice do tohoto řešení, popisuje ve svém komentáři Daniel Struž.

detekciaGlobálne rozšírenie nového infekčného ochorenia Covid-19 spôsobujúceho závažný akútny respiračný syndróm mení celý náš život. Medzi bežné príznaky ochorenia patria horúčka, kašeľ a dýchavičnosť. Na skríning horúčky pre potreby odlíšenia potenciálne infekčných osôb vo verejných priestoroch sa používajú bezkontaktné infračervené teplomery a infračervené termografické kamery.

PodlahyEšte pred tridsiatimi rokmi sa priestory strojárskej výroby vyznačovali podlahami nasiaknutými od olejov a emulzií. Dnešná výroba však vyžaduje podlahy čisté, mechanicky odolné s vysokou obrusovzdornosťou, prachotesné a odolné voči olejom, s jednoduchou údržbou a čistením.

 MG 3065 PUtztuch MittendrinMEWA ako poskytovateľ textilných služieb ponúka čistiace utierky v systéme na opakované použitie už 113 rokov. Ochrana životného prostredia a šetrné zaobchádzanie so zdrojmi sú pre firmu prioritou už viac ako 30 rokov. To sa týka výrobných procesov, ako aj samotných produktov a služieb.