strojarstvo 300pxMy, čo sme študovali strojársku technológiu pred desiatkami rokov vidíme, čo sa všetko zmenilo. Tu je desať zmien, ktoré považujem za kľúčové:

obr1Prinášame vám rozhovor s Elenou Holanovou, konateľkou spoločnosti MEWA Textil-Service, s. r. o., pri príležitosti 111. výročia spoločnosti MEWA.

obr1Novinkou jesene minulého roka bolo uvedenie nových TTO tlačiarní (SmartDate X45, X65 a X65-128) na český a slovenský trh. Nové tlačiarne mali premiéru už v októbri 2019 na brnianskom výstavisku v rámci MSV.

tme 300pxV súčasnom široko chápanom priemysle hrajú veľmi dôležitú úlohu programovateľné zariadenia, vyznačujúce sa vysokou opakovateľnosťou a spoľahlivosťou. Pri výrobe určitého presného prvku (alebo série takýchto prvkov), napríklad uholníka alebo puzdra, je nevyhnutné nielen jeho presné navrhnutie, ale aj výroba. To vysvetľuje veľkú popularitu CNC (Computerized Numerical Control) obrábacích strojov umožňujúcich rýchlu, a čo je najdôležitejšie, lacnú výrobu takýchto dielov.

rury 300pxPredkladaný článok je zameraný na prehľad produkčného procesu hladkých a drážkovaných rúr. Aplikácia rúr s vnútorne členitým vnútorným povrchom prispieva k významnému zvyšovaniu energetickej efektívnosti energetických zariadení.

titMNajrozšírenejšou technológiou výroby priestorovo nerozvinuteľných, osovo symetrických aj asymetrických súčiastok z tenkých plechov je ťahanie. Táto technologická metóda je však náročná z hľadiska vstupných nákladov. Tie zahŕňajú výrobné zariadenia, nástroje a energie, čo pri zohľadnení súčasného dynamicky sa rozvíjajúceho trhu vyžaduje výrobu tvarovo zložitých výtvarkov v malých výrobných dávkach. Práve to núti výrobcov hľadať nové, efektívnejšie postupy výroby.