Stroje a Technológie

obr1Pandémia intenzívne skúša domáci priemysel. Útlm v medzinárodnom obchode si už vyžiadal hromadné prepúšťanie a niekoľko zatvorených fabrík. Slovenskej spoločnosti MASAM sa darí prevádzku udržať a to, paradoxne, najmä preto, že majú odberateľov aj v leteckom segmente.  

titMSpoločnosť NOTUS – POWERSONIC, sídliaca vo Vrábľoch, je skúsený slovenský výrobca ultrazvukových čističiek, ktorý sa rozhodol reagovať na súčasnú situáciu. V spolupráci s podnikateľsko–inovačným centrom INOVATO a za výrobnej podpory skupiny ŠVEC GROUP navrhli prototyp, ktorý má byť využívaný primárne na dezinfekciu osôb, ale aj iných objektov (nákupné košíky, stroje, ...). Zrealizovanie prototypu sa vďaka tejto spolupráci podarilo za rekordne krátky čas. Od vzniku nápadu, cez technickú dokumentáciu až po reálny výrobok to trvalo šesť pracovných dní.

obr1Mifer je česká výrobní firma rodinného typu, která působí na trhu přes 30 let. Již několik týdnů vyrábí hledí do ochranných štítů a rozdává je domácím 3D tiskařům, kteří pak finálními výrobky zdarma zásobují IZS. Zároveň vyvinul vlastní prototyp kompletního štítu s názvem ZORPLEX 240, jehož produkce je výrazně rychlejší a je při ní použita pouze metoda 3osého CNC opracování. Pomáhá tak výrazně navýšit celkový počet vyrobených pomůcek denně. Prototyp v praxi již otestovali lékaři z vybraných nemocnic i pracovníci v jiných oborech.

obr1Spoločnosť Brady ponúka svoje komplexné služby pre implementáciu systému kontroly zdrojov energií Lockout/Tagout. Pomôžeme vám s vytvorením uzamykacích systémov priamo na mieru konkrétnych závodov, zostaviť postupy zamykania a poskytneme vám podporu v celom procese, od predbežného auditu, cez výber uzamykacích prípravkov až po realizáciu a uvedenie do praxe.

titMVyladenie, ako aj plynulé ladenie torzne kmitajúcich mechanických sústav (TKMS) za chodu z hľadiska dynamiky mechanických sústav je dlhodobo objektom výskumu na našom pracovisku, o čom pojednávajú napríklad práce [1-8], [11].

obr1Vo vlastnej domácnosti si to už nevieme predstaviť inak: sklo, papier ani plast už neputujú do odpadu, ale sa odovzdávajú na zberné miesta na recykláciu. Výhoda: úspora nákladov v rámci poplatkov za likvidáciu odpadu a dobrý pocit, že sme urobili niečo pre životné prostredie. To, čo platí doma, možno uplatniť aj v podniku.