titZo širokého portfólia prvkov Elesa+Ganter v tomto článku priblížime pojazdové moduly radu ELEROLL.

 

 

 

 

 

 Ak manipulujete s tovarom, ktorý je ťažký, má veľké rozmery, je krehký, poprípade ho nechcete poškriabať, sú pre vás prvky Eleroll ideálnym riešením. Prvky Eleroll umožňujú aj dvojrozmernú manipuláciu použitím patentovaných guľôčkových segmentov.

obr1 obr2 obr3
RLS-U RLT-U RLT-U15

 

Výhody použitia prvkov ELEROLL:

- Vysoká odolnosť – nosnosť jedného segmentu až 13 330 N na meter, respektíve až 360 N na jeden valček
- Dvojrozmerná manipulácia pri použití guľôčkových segmentov
- Jemná manipulácia s tovarom s dobrým rozložením hmotnosti tovaru

obr4

- Nízky koeficient trenia medzi valčekom a jeho držiakom znižuje potrebu systém premazávať
- Dobrá odolnosť segmentov voči nárazom pri pokladaní tovaru

obr5

- Veľký rozsah možných pracovných rýchlostí pohybu tovaru
- Jemný materiál pojazdových segmentov nezanechá škrabance na manipulovanom tovare, ako by mohli zanechať kovové prvky

obr6 obr7

 

- Vysoký rozsah pracovných teplôt (od -20 až do 90°C)
- Funkcie normovaného systému Eleroll je možné rozšíriť vybratím si z rozsiahlej ponuky doplnkov ako je brzdiaci systém, bočnica, spojka, držiak, podpera, poprípade brzdiaci systém s dorazom

obr8 obr9 obr10

 

- Jednoduchá montáž, modulový systém je možné ľubovoľne kombinovať, na 2,97 metrovom profile môže byť každý segment iný

obr11

- Zaručené mechanické, chemické, tepelné a aj mnohé iné vlastnosti

Viac informácií o pojazdových moduloch ELEROLL:

RLT-U 15

RLT-U

RLS-U

O spoločnostiach IMP KONTAKT, spol. s r. o., a Elesa+Ganter
Obchodná firma IMP KONTAKT, spol. s r. o., je výhradným predajcom normovaných dielov značky Elesa+Ganter na Slovensku. Výrobná firma Elesa+Ganter vznikla ako joint venture talianskej firmy Elesa S.p.A a nemeckej firmy Otto Ganter GmbH & Co. KG. Otto Ganter Gmbh & Co. KG vyrába kovové súčiastky a Elesa S.p.A. ponúka plastové super technopolymérové produkty s certifikovanými testami kvality.

TEXT Ing. Adam Petráš FOTO IMP KONTAKT, spol. s r. o.