obr1Roky je francúzska spoločnosť TRILOGIQ synonymom na mieru ušitých projektových riešení. Predovšetkým v oblasti automobilového priemyslu prispievajúcich k všemožným zlepšeniam a najmä tvoriacich ergonómiu, pre tých najväčších gigantov tohoto extrémne rýchlo sa rozvíjajúceho odvetvia priemyslu.

 

Materská spoločnosť v Paríži sa venuje nielen výrobe komponentov, ale vo veľkej miere i výskumu a analýzam. Práve na základe sledovania globálnych trendov, a ako odozvu na celosvetovú snahu o zjednodušenie procesov obstarávania, prozákazníckeho prístupu a využitia tých najmodernejších technológií v rokoch 2017 a 2018, vznikli webové platformy www.graphit.com a www.trilogiq.com. Posledná menovaná umožňuje zákazníkom – úplne všetkým zákazníkom, teda nielen z oblasti automotive bezprecedentne rýchlo vyberať a objednávať z veľkého množstva štandardných rúrkových riešení – stolov, vozíkov, regálov či dopravníkov a stojanov.

obr2

Vývojom softvérového online CAD riešenia graphit.com vznikla v septembri roku 2019 svojho druhu ojedinelá webová platforma www.trilogiq3D.com.

obr3

Táto spája všetky prednosti predchádzajúcich vývojových stupňov, teda precízne zatriedenie, jednoduchý výber medzi typmi zariadení, úrovňami portfólia, doplnkami, či do najmenších detailov prepracovanou technológiou nastavenia všetkých rozmerov.
Navrhnite si vozík či dopravník presne v zmysle vašich požiadaviek, doplňte ho kolieskami, koľajovými traťami alebo doskami. Okamžite uvidíte vizuálnu stránku v úchvatnej grafike, rozmerový výkres a najmä cenu či termín doručenia k vám ako zákazníkovi. Pre korporátnych klientov pracujúcich cez systém objednávania vytvárame jedinečné katalogizované na konkrétnu firmu viazané databázy produktov s dojednanými cenami, degresívnym naceňovaním či projektovými zľavami.
Samozrejmosťou je i možnosť nákupu jednotlivých komponentov všetkých úrovní portfólia TRILOGIQ, ktoré sú v tomto prípade brané ako „spare parts“ – náhradné diely, s adekvátnym systémom objemového stanovovania cien, kedy pri väčších objednávkach spoločnosť TRILOGIQ dokáže vzhľadom na svoju pozíciu výrobcu, nie obchodníka s komponentami, postaviť laťku na neprekonateľnú úroveň.

obr4

Celé toto snaženie umožnilo spoločnosti TRILOGIQ osloviť omnoho väčší záber zákazníkov, od obligátnych klientov koncernov Volkswagen, BMW, Mercedes, Airbus, DHL, Dassault, Boeing cez Pfizer, Glaxo-SmithKline po stredných či drobných podnikateľov a domácnosti v celosvetovom meradle.

PastedGraphic 5

Je iba na vás kedy vyskúšate jednu z našich platforiem, či je to www.trilogiq.com s ponukou štandardných riešení, alebo si navrhnete riešenie na mieru na www.trilogiq3D.com.

TEXT/FOTO TRILOGIQ