Budich spojenetien FINALA-T, s.r.o., je projekčno-výrobná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1991 so sídlom v Bratislave a doposiaľ patrí k najvýznamnejším spoločnostiam poskytujúcich komplexný projektový a výrobný program v regióne strednej a východnej Európy. Zákazníkmi spoločnosti sú úspešné a perspektívne spoločnosti, ktoré hľadajú dlhodobého partnera na zlepšovanie svojich výrobných procesov. Sú to najmä výrobcovia potravín, liečiv, chemikálií, plastov, stavebných hmôt a ďalšie iné odvetvia.

Široká ponuka služieb
Široké portfólio služieb zahŕňa výrobu a výstavbu priemyselných technológií a celkov, vrátane výrobných objektov, transfery a reinštalácie výrobných závodov, liniek, kompletizácia pôvodných strojov a zariadení v nových dispozičných podmienkach. 

Od návrhu projetu až po dodávku na kľúč

A – T vám spracuje návrh technologickej linky, tak by ste boli schopný konkurovať i tým najlepším, pričom zohľadňuje požiadavky na plnenie medzinárodných noriem a energetickú nenáročnosť. Spoločnosť ponúka komplexný inžiniering, projekčné a poradenské práce pre návrh technologických celkov. Pri výstavbách priemyselných hál, vypracováva spoločnosť kompletnú projektovú dokumentáciu, ktorá sa skladá so stavebnej časti, technologickej časti, až po zabezpečenie kolaudácie stavby a spustenia technológie.


Vlastná výroba s elektro riadením

Vo vlastných prevádzkach zaisťuje výrobu liniek na spracovanie sypkých hmôt, výrobu dopravných zariadení, pre ich dopravu v rámci celého technologického procesu. Technologické linky sú vyrobené na mieru, podľa požiadaviek zákazníka, s ohľadom na dispozičné možnosti. Súčasťou technológií dodávame elektro riadenie s riadiacim softwarom technológií. Programátori A – T spoločnosti vyvinuli originálny software, ktorý v spojení s najmodernejšou výpočtovou technikou zaistí rutinné práce a kontroly behom celého technologického procesu. Automatizujeme výrobné procesy.

Dodávka s montážou na kľúč

Štandardne dodáva firma požadované zariadenia alebo celé technológie vrátane mechanickej a elektrickej montáže. Na želanie zákazníka, urobí doplnenie už existujúcich technológií o nové zariadenia a dopravné prepojenie s ohľadom na priestorové a technické možnosti. Nedeliteľnou súčasťou dodávky je oživenie technológie, zaškolenie obsluhy a uvedenie to trvalej prevádzky. Behom skúšobnej prevádzky dodaných nových technológií a zariadení zaškoľujeme obsluhy riadiacich a ovládacích prvkov.

 04 GA pano

Vysoká úroveň služieb

Spoločnosť kladie veľký dôraz na spoľahlivosť riešení, zrozumiteľnosť ovládania, prispôsobenie sa zákazníkovým potrebám, intuitívne ovládanie technológie, bezpečnosť, rýchlu a jednoduchú diagnostiku problémov a rýchly návrat investovaných prostriedkov.

Servis a kontrola

Stála a veľmi vysoká remeselná kvalita zariadení dodaných firmou A-T, s.r.o., zaisťuje bezchybnú funkciu všetkých prvkov. Avšak aj najdokonalejší systém môže zlyhať. Týmto prípadom sa snaží firma predísť stálym kontaktom s užívateľom a prípadnými konzultáciami u zákazníka. Zaisťuje taktiež záručný a pozáručný servis všetkých dodaných dielov a zariadení.


Výrobný program
Spoločnosť sa špecializuje na nerezovú výrobu. Vie však ponúknuť výrobný program aj z uhlíkovej ocele. Ponúka silá, zásobníky, pneumatickú dopravu, mechanickú dopravu, plniace a vyprázdňovacie stanice, dávkovanie komponentov, navažovanie receptúr, miešadlá, jednoúčelové stroje a zákazkovú výrobu.

 

TEXT/FOTO: A-T s.r.o.,