obr1Vyberte si optimálny spôsob upozorňovania a informovania používateľov o bezpečnostných rizikách stroja, ktoré sa nedajú eliminovať konštrukciou stroja, s našimi spoľahlivými bezpečnostnými štítkami na stroje s potlačou vo vysokom rozlíšení. Spoznajte možnosti štítkov BRADY a vyžiadajte si bezplatné vzorky!

 

 

Úplný súlad s normami
Ponuka bezpečnostných štítkov na stroje od spoločnosti BRADY vyhovuje medzinárodne uznávanej norme ISO 3864-2:2016. Súlad s touto normou umožňuje dosahovať maximálnu mieru rozpoznania a pomáha používateľom stroja lepšie porozumieť výstrahám, upozorneniam a požiadavkám na ochranné prostriedky. Celý sortiment bezpečnostných štítkov na stroje je k dispozícii aj na materiáloch schválených spoločnosťou UL.

Machine Safety SignsVeľmi dobrá viditeľnosť
Značky je možné aplikovať na akýkoľvek povrch na mieste, kde budú čo najlepšie viditeľné a čo najvhodnejšie umiestnené vzhľadom na zvýšenie bezpečnosti stroja. Potlač vo vysokom rozlíšení ešte viac priťahuje pozornosť vďaka jasným farbám a ostrým bezpečnostným posolstvám vo vysokom rozlíšení. Štítky sú vytlačené na našich spoľahlivých materiáloch priemyselnej triedy, ktoré dokážu odolať náročným podmienkam a zostávajú upevnené a čitateľné mnoho rokov.

Prispôsobenie na mieru
Bezpečnostné štítky na stroje od BRADY sú vysoko prispôsobiteľné pre širokú škálu potrieb a kontextov používania strojov. Možnosti prispôsobenia zahŕňajú veľkosť, tvar a lepidlo štítka s cieľom optimálnej adaptácie akémukoľvek stroju alebo jeho časti. Materiály štítkov je možné zmeniť na zaistenie spoľahlivosti štítka v osobitných interiérových alebo exteriérových podmienkach. Všetky potlače sú plne prispôsobiteľné na optimálne dosahovanie bezpečnosti stroja.

Spoznajte možnosti štítkov BRADY a vyžiadajte si bezplatnú vzorku!

TEXT/FOTO BRADY, s. r. o.