obr1Firma RENOST, s. r. o., sídliaca v Ružomberku, je moderná výrobná spoločnosť, zameraná na výrobu kolies a rolovacích koliesok určených na nábytok, ručné manipulačné vozíky, kontajnery, paletové vozíky, prístroje a zariadenia.


Hlavným zameraním spoločnosti je vysokokvalitný produkt, budovanie dlhodobých obchodných vzťahov, neustále skvalitňovanie služieb pre zákazníkov formou konzultácií, technického poradenstva, poskytovanie 3D modelov, rozširovanie predajnej siete doma i v zahraničí a spokojnosť zákazníkov, ale aj zamestnancov firmy.

Vysoká kvalita
Spoločnosť má dlhoročnú skúsenosť s výrobou transportných kolies určených na ručnú manipulačnú techniku. Roky práce sa odrážajú v širokom spektre ponúkaných výrobkov, ktorými je firma schopná pokryť aj veľmi náročné požiadavky zákazníkov.

obr4 obr5

 

Veľký výber
V súčasnosti spoločnosť RENOST ponúka svojim zákazníkom viac než 2 500 druhov pojazdových kolies. Firma ponúka rôzne druhy koliesok - prístrojové kolieska, kolieska so štandardnou gumovou obručou, kolieska s termoplastickou gumovou obručou, kolieska s elastickou gumovou obručou, kolieska s polyuretánovou obručou, kolieska z polyamidu, kolieska zo šedej liatiny, antikorové kolieska, teplotne odolné kolieska, kolieska s dušou a pneumatikou, kolesá na nízkozdvižné a vysokozdvižné vozíky, samostatné kolesá, ale i manipulačnú techniku, ku ktorej patria napríklad vozíky, madlá, plošiny, či iné.

obr3

Atypické zákazky
Výhodou spoločnosti je pružnosť reagovania i na atypické zákazky. A to nielen v oblasti rolovateľných špecifických koliesok, ale aj v požiadavkách na výrobky z plastu, alebo plechových výliskov.

Základným cieľom je uspokojovanie potrieb a očakávaní zákazníkov a neustále zlepšovanie kvality a sortimentu služieb. Aktívny prístup a kvalitná práca na všetkých úrovniach organizácie, a pocit osobnej zodpovednosti každého pracovníka by mal byť zárukou, že služby spoločnosti sa budú stále viac presadzovať. Spoločnosť prijíma zodpovednosť za ochranu životného prostredia v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou. Uznáva potrebu zlepšovanie environmentálneho manažmentu, ako jednu z najvyšších priorít.

Tím odborníkov
Spoločnosť sa neustále snaží zvyšovať potenciál svojich pracovníkov k zvyšovaniu ich znalostí a odborných zručností. Tak sa zlepšujú i produkty spoločnosti. Dôležitá je i dobrá pracovná atmosféra na pracovisku a korektné vzťahy s našimi obchodnými partnermi, čo je základom k čo najlepšej úrovni našich produktov. Firma poskytuje svojim zákazníkom odbornú a technickú pomoc pre optimálne využívanie daných produktov. Prostredníctvom vzdelávania zamestnancov a poradenstva zákazníkov pôsobí i na environmentálne povedomie a zodpovedné správanie k životnému prostrediu. Pri všetkých súčasných a plánovaných činnostiach a inováciách služby uplatňuje neustálu snahu o znižovanie znečisťovania životného prostredia.

Spoločnosť spĺňa všetky požiadavky normy ISO 9001:2008 tak, aby neustále zlepšovala efektívnosť systému manažmentu a environmentu.

obr2

Predajňa spoločnosti
Spoločnosť má okrem výrobných a kancelárskych priestorov predajňu, kde si môžete zakúpiť jej výrobky, ale aj množstvo doplnkového sortimentu pre dielňu, dom i záhradu.

Text upravila: Lenka Drgoncová
Viac na: www.kolieska.com