obr1mVysokorýchlostné frézovanie nachádza uplatnenie všade tam, kde je požadovaný veľký rezný výkon spolu s presnosťou a kvalitou plochy po obrobení. Je to tak predovšetkým v oblasti výroby nástrojov a foriem, čelných prístrojových panelov, zdravotníckej techniky, šperkov či v hodinárskom priemysle. Nemecká spoločnosť DATRON AG je už viac ako 20 rokov popredným špecialistom na vysokorýchlostné frézovanie.

 

 

Výhodami, ktoré prináša technológia vysokorýchlostného frézovania (HSC – High Speed Cutting), použitá vo všetkých frézovacích centrách DATRON, sú často oveľa kratšie výrobné časy a zároveň vyššia kvalita obrobenia. Umožňuje to použitie

vysokootáčkového vretena s až 60 000 ot./min. a dynamický riadiaci systém. Vďaka tomu je možné dosiahnuť vysoké rezné rýchlosti (5 až 10 krát vyššie ako pri konvenčnom obrábaní) a tým, samozrejme, aj výrazne kratšie výrobné časy.

Pri vysokých rýchlostiach posuvu sa dosahuje aj vynikajúca kvalita obrobenej plochy. Čím je vyššia rezná rýchlosť, tým je potrebná menšia rezná sila – to predurčuje HSC frézovanie predovšetkým na obrábanie tenkostenných obrobkov. Rovnako dochádza aj k optimálnemu využitiu výkonu vretena. Teplo vznikajúce pri obrábaní je vo veľkej miere odvedené spoločne s trieskou, takže nedochádza k deformácii obrobku, čo má pozitívny vplyv na tvarovú presnosť.

 

obr2mPremiéra na MSV Brno

Spoločnosť DATRON AG predstaví na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne nové vysokorýchlostné obrábacie centrum DATRON C5, určené na hospodárne a presné obrábanie jemnomechanických dielcov simultánne v piatich osiach.

Toto nové obrábacie HSC centrum bolo vyvinuté predovšetkým na presné frézovanie drobných dielcov na jedno upnutie – napríklad pri výrobe foriem, nástrojov, zdravotníckej techniky či pre hodinársky priemysel. V obrábacom centre môžu byť frézované všetky trieskovo obrobiteľné materiály do priemeru 60 mm simultánne v piatich osiach. Pritom je možné frézovať aj komplexné tvarové súčiastky.

Vďaka tuhej konštrukcii stroja, účinne tlmiacej vibrácie, je dosiahnutá vynikajúca kvalita obrobenej plochy. Dynamické momentové motory sklopno-otočnej osi zaručujú výbornú reprodukovateľnosť pri vysokej istote výrobného procesu.

Vysoký rezný výkon je dosiahnutý použitím vysokootáčkového 1,8 kW vretena s až 48 000 ot./min. Automatický zásobník obsahuje 22 nástrojových pozícií a integrovaný snímač dĺžky nástroja.

Lineárne vedenia, guľôčkové skrutky a priame odmeriavanie zaručujú vysokú presnosť. A to všetko pri ploche zástavby menšej než 1 m2.

 

Premiéra na AMB Stuttgart

Stroj DATRON M8Cube, ktorý bude predstavený na veľtrhu AMB v Stuttgarte, je ďalším vývojovým stupňom veľmi úspešného radu strojov DATRON M8 a bol vyvinutý na hospodárne HSC obrábanie hliníka, napríklad pri výrobe čelných panelov, obrábaní profilov či skriniek. Samozrejme je možné efektívne obrábať aj všetky ostatné neželezné kovy a kompozitné materiály.

Kvalita obrobených plôch sa dosahuje vďaka tuhosti konštrukcie stroja, ktorá výborne pohlcuje vznikajúce vibrácie. Vysoký rezný výkon zaručujú dynamické pohony, optimalizované riadenie, posuvové rýchlosti až 22 m/s a vysokootáčkové vretená s výkonom do 3 kW a s otáčkami až do 60 000 ot./min.

Kvalitné lineárne vedenia, guľôčkové skrutky, použitie presných systémových prvkov a upínacieho nástrojového kužeľa HSK-E25 (voliteľne) sa prejavujú na celkovej presnosti obrábacieho centra. Automatický zásobník s integrovaným snímačom dĺžky nástroja má – podľa vyhotovenia – až 30 pozící pre nástroje. Voliteľne môže byť trojosový obrábací systém rozšírený o sklopno-otočný stôl pre simultánne obrábanie v piatich osiach.

Bezzvyškový systém chladenia a mazania nástroja s použitím minimálneho množstva média odbúrava dodatočné náklady na čistenie obrobku a recykláciu média.

Stroj M8Cube ponúka s 1 020 mm x 830 mm x 245 mm (X, Y, Z-os) veľkorysé pracovné pojazdy pri ploche zástavby len 1 740 mm x 1 950 mm x 1 740 mm (š x v x h). Dobrú prístupnosť do pracovného priestoru, ako aj vysoký komfort obsluhy zaručuje ergonomicky optimalizovaný dizajn dverí kabíny stroja.

Výborný pomer ceny a výkonu, ako aj nízka spotreba energie s priemerom menej než 2,5 kWh, umožňujú s týmto strojom hospodárne vyrábať aj malé série

 

TEXT/FOTO: Jiří Malůš