obr1Firma ARGO-HYTOS, spol. s r. o., je tradiční výrobce hydraulických komponent a systémů z Vrchlabí, v podhůří Krkonoš. Patříme do rodinné firmy FSP se sídlem ve švýcarském Zugu, nedaleko Zürichu.

 

Výrobní program
Náš bohatý výrobní program lze rozdělit do několika skupin. První skupinu tvoří ventily pro řízení směru pohybu, tlaku a průtoku v hydraulických obvodech, včetně proporcionálních ventilů, určených pro plynulou regulaci.
Druhou skupinu tvoří řídicí bloky osazené ventily, které propojují části obvodu a zajišťují potřebné funkce.
Třetí skupinou jsou hydraulické agregáty, které představují kompletní hydraulické pohony. Díky své modulární koncepci nabízejí velmi široké možnosti konstrukčního provedení a použití.
Čtvrtou skupinou je kompletní pokrytí potřeb filtrace oleje i pro ty nejnáročnější systémy jak aktivní formou přímo v hydraulických obvodech, tak jako doplňková zařízení pro paralelní filtraci, nebo přečerpávání olejů.
Poslední skupinou je naše senzorika stavu hydraulických médií, vyhodnocování znečištění, nasycení vlhkostí, sledování trendu mazavosti, nebo oddělování feromagnetických částic ze systému, např. z poškozených čerpadel či hydromotorů.

Uplatnění výrobků
Naše výrobky nachází uplatnění jak v oblasti průmyslových strojů, jako jsou obráběcí stroje, pásové pily, lisovací a tvářecí stroje, manipulační zařízení atd., tak v mobilních zařízeních. Z mobilních aplikací jmenujme např. zemědělské stroje, stavební a silniční stroje, komunální stroje, dopravní techniku. V poslední době lze naše aplikace nalézt stále častěji i v energetice v oblasti obnovitelných zdrojů výroby elektrického proudu.

obr2

Dlouholetá tradice a kvalita výrobků
Ve vývoji a výrobě hydrauliky má firma ARGO-HYTOS tradici delší než 60 let. Naše zkušenosti významně přispívají k progresivní konstrukci nových výrobků a kvalitě výroby. Výroba se může pochlubit obráběním velmi přesných dílců na špičkových CNC strojích a 100 procentním zkoušením finálních výrobků na zkušebních stolicích řízených počítačem, kdy rozhodnutí o shodě výrobku je nezávislé na lidském faktoru. Výsledkem jsou vysoce kvalitní a spolehlivé výrobky a, samozřejmě, spokojení zákazníci. Trvalými investicemi do konstrukce a vývoje spolu s investicemi do výrobních strojů a zařízení držíme krok se světovými leadery v oboru.

Distribuce
Kontakt s našimi zákazníky zajišťují obchodní zástupci našich prodejních organizací ARGO-HYTOS, zpravidla na úrovni OEM trhu. Dalším, neméně důležitým, článkem v tomto řetězci jsou naši distributoři, kteří se zpravidla starají o potřeby koncových zákazníků, případně o trh aftermarketu. Zhruba 80 procent našich výrobků je exportováno k zákazníkům v zahraničí.
V České republice má ARGO-HYTOS, spol. s r. o., šest distributorů a na Slovensku čtyři. Technici našich distributorů jsou pravidelně školeni přímo v mateřském závodě a své aktivity zpravidla neomezují pouze na prodejní část. Samozřejmostí je poradenská činnost v raném stadiu projektu, vlastní realizace a, samozřejmě, záruční i pozáruční servis.

TEXT/FOTO: ARGO-HYTOS