obr1Novo vyvinuté Function modules FMB a FMS od firmy Bosch Rexroth, pripravené na montáž, môžu byť použité pre väčšinu manipulačných úloh v strojárstve. S remeňovým pohonom alebo s pohonom na guľôčkové skrutky Rexroth spĺňajú požiadavky na dynamiku a presnosť až v 80-tich percentách všetkých aplikácií. Konštruktéri si môžu objednať moduly s presným zdvihom po jednom milimetri.


Nové lineárne moduly Function Modules FMB a FMS sú určené pre úlohy manipulácie, prisúvania a vykladania, ako aj pre všeobecnú automatizáciu. Dopĺňajú osvedčené portfólio Linear Modules spoločnosti Bosch Rexroth. Sú založené na hliníkovom ráme. V závislosti od veľkosti rámu je do lineárneho modulu integrovaný jeden alebo dva systémy s guľôčkovým koľajovým vedením, a to buď s remeňovým pohonom alebo s pohonom na guľôčkovú skrutku. Rozmery modulov pripravených na inštaláciu zodpovedajú medzinárodným štandardom, aj hodnoty ich zaťaženia sú štandardné. Vychádzajú tiež z rozmerov iných lineárnych modulov Rexroth pre vysoko presné aplikácie.

obr2

Jednoduchá objednávka
Nové funkčné moduly je možné vybrať, konfigurovať a objednať kompletne digitálne. Konštruktéri intuitívne, pomocou niekoľkých kliknutí, použitím nástroja na výber a dimenzovanie LinSelect od spoločnosti Rexroth, môžu určiť mechaniku, ako aj motor s riadením motora a pohonu. Funkčné moduly s pohonom na ozubený remeň pokrývajú zdvihy maximálne do 3 800 mm a verzie s guľôčkovými skrutkami do 1 500 mm. Zdvih môže byť zvolený s milimetrovou presnosťou, pretože nie je obmedzený modulárnymi rozmermi.
Rexroth spĺňa štandardné požiadavky trhu s ďalšími možnosťami konfigurácie. Profilové telesá sa montujú so štandardnými upevňovacími prvkami Rexroth. To urýchľuje montáž. Okrem toho môžu používatelia využívať štandardné prídavné komponenty z portfólia Linear Motion Technology spoločnosti Rexroth.
FMB a FMS sú k dispozícii buď ako čisto mechanické zostavy, alebo s motormi a s riadiacimi jednotkami ako kompletné osi. Frekvenčné meniče a servopohony je možné integrovať do všetkých bežných automatizačných štruktúr cez rozhranie Multi-Ethernet. Funkčné moduly sa spočiatku ponúkajú v dvoch veľkostiach: 80 a 110.

obr4

Zhrnutie FMS a FMB:
Skladba:
• pripravené na namontovanie v ľubovoľnej dĺžke až do 1 500 mm (FMS) alebo do 3 800 mm (FMB)
• s pohonom na guľôčkovú skrutku pre vysoké presnosti polohovania (FMS)
• s pohonom na ozubený remeň pre vysoké presnosti a dlhé zdvihy (FMB)
• možnosť použiť ako mechanický modul alebo ako kompletnú os s motorom i s riadením
• zvlášť kompaktný hliníkový profil s integrovanými guľkovými koľajovými vedeniami
• identické vonkajšie rozmery pre FMS a FMB
• nosný stôl z hliníkových profilov s T-drážkami
• dodávané vo vyhotovení s jedným alebo s dvoma koľajovými vedeniami
• ochrana jednotlivých prvkov pohonu a vedení krycím plechom (ako možnosť)

Príslušenstvo:
• veľký výber vhodných servomotorov a regulátorov pre tieto funkčné moduly
• možnosť použitia rôznych typov senzorov (magnetické a optické senzory) v telese modulov
• široký sortiment upínacích prvkov
• možnosť použitia planétových prevodoviek s rôznymi prevodmi

TEXT/FOTO: Ján Kupšo