obr1Dnes se již nikdo nepozastaví nad výrazy, jako jsou Průmysl 4.0, nebo IoT. Tyto velké změny v průmyslové výrobě představují vytvořit plně „digitalizovaný systém“, který umožní její vyšší flexibilitu, a to v celém jejím cyklu. Snahou je vždy minimalizovat lidské vlivy a optimalizovat na základě získaných dat všechny složky výrobního cyklu. Ten se může skládat například z vývoje a konstrukce, pokračuje přes předvýrobní etapy jako je např. nákup materiálu, plánování zdrojů až po samotnou výrobu, kde velkou roli hraje samozřejmě zabezpečení kvality, a končí distribucí finálních produktů.

 

Zajištění kvality, její digitalizace a automatizace
V současné době se již žádný výrobní proces neobejde bez systémů řízení kvality.
Dokladovat kvalitu produkce vůči svému zákazníkovi se již stalo normálem. Řada obecných norem podporuje tvorbu těchto systémů např. ISO 9001:2015, a to hlavně na systémové platformě. Úkolem každého jednotlivého subjektu pak je tyto obecné standardy následně uvést do své praxe a aktivně je udržovat. Jedním z podstatných procesů u výrobních firem z pohledu kvality je samozřejmě i samotné měření, a tím deklarovaní požadovaných parametrů.

obr2
Světový výrobce přesné měřicí techniky, firma Mitutoyo, je již mnoho let lídrem ve světě digitálních měřicích přístrojů. Mezi ty základní, které se používají přímo ve výrobě, patří digitální posuvky, digitální mikrometry, digitální úchylkoměry, digitální výškoměry a podobně. A je již běžnou samozřejmostí, že lze z těchto měřicích přístrojů pohodlně přenášet naměřené hodnoty. Výstupní datový signál DIGIMATIC se stal normálem a dovedou jej běžně zpracovávat takřka všechny systémy řízení kvality. Samotný přenos dat lze realizovat mnoha způsoby. Nejjednodušším způsobem je přenos pomocí kabelu přímo do počítače. V případě užití USB kabelu se naměřené hodnoty dostávají lehce přímo tam, kde je obsluha potřebuje v počítači zaznamenat - ale nejen v počítači, samozřejmě lze použít notebook, mobilní telefon, či jiná inteligentní zařízení. K tvorbě ucelených kontrolních pracovišť je pak výhodnější využít již předem instalovaný program, který umožní kombinovat přenos dat z vícero měřidel a tyto výsledky i logicky členit. Firma Mitutoyo má pro tato řešení softvér USB-IT PAK V 2.1.
Průmyslová praxe však častokrát potřebuje provádět měření vzdáleně od místa zpracování a ukládání výsledků. Zde nabízí firma Mitutoyo svým zákazníkům systém U-WAVE, který zabezpečí přenos až na vzdálenost 20 m v běžném průmyslovém prostředí. Malý vysílač je umístěn vhodně na daném měřidle a pouhým stiskem tlačítka je naměřená hodnota zaznamenána v centrálním zpracování dat pomocí SW U-WAVE PAK. Pro nejpoužívanější ruční měřidla, jakými jsou posuvka nebo mikrometr, byl vyvinut nový typ vysílače tzv. U-WAVE FIT, který je vhodně integrován do samotného měřidla. Výhodou většiny ručních měřidel Mitutoyo je i jejich vysoký stupeň IP ochranného krytí, který garantuje odolnost vůči negativním vlivům výrobního prostředí, jakými mohou být prach, provozní kapaliny, řezné kapaliny, zvýšená vlhkost apod.

obr3

Souřadnicové měřicí stroje určené pro automatizaci měření přímo v procesu
Do této kategorie patří souřadnicové měřicí stroje, které svoji konstrukcí umožňují ovládání robotem či manipulátorem. Dále se vyznačují vysokou produktivitou měření a zaručují přesnost měření v širokém pásmu změny teploty okolí. Důležitým atributem je i jejich možná integrace přímo do výrobního toku pomocí paletového dopravníku. Dle výsledku měření lze pak relativně snadno provádět nejen přenos naměřených hodnot, ale i logické třídění na dobré, opravitelné či zmetkové kusy.
Tuto oblast pak vhodně doplňuje tzv. automatické programování. Toto znamená, že pokud je k dispozici k měřenému dílci výkres ve 3D modelu, a ten obsahuje tzv. PMI informace o tolerancích, zkracuje se celý proces tvorby partprogramu pro souřadnicový měřicí stroj na minimum. Např. program firmy Mitutoyo – MiCAT Planner zaručuje až 95 % úspory času při tvorbě partprogramů.

Měření drsnosti a jeho automatizace
Významným požadavkem většiny zákazníků je stále častěji kontrola tvarových úchylek a drsnosti povrchu. Hlavně drsnost povrchu je stále více a více sledovaným parametrem, neboť má mnohdy velký vliv na výslednou funkčnost daného zařízení. A i na tomto poli patří firma Mitutoyo mezi lídry při řešení měření tvaru-kontury nebo parametrů drsnosti v automatických měřicích stanicích. Řešitel a zákazník si mohou vybrat, zda budou využity jednodušší drsnoměry řady SJ nebo složitější přístroje SV.

Závěr
Firma Mitutoyo si v průběhu své existence vybudovala silnou pozici světového lídra v oboru přesné měřicí techniky. Díky kvalitě a užitné hodnotě svých výrobků se k značce Mitutoyo vracejí i ti zákazníci, kteří zkoušeli snížit své náklady nákupem levnější konkurenční měřicí techniky. Díky velkým investicím jak do vývoje nových produktů, tak do své samotné sériové výroby, chce firma Mitutoyo i nadále dodávat svým zákazníků vždy nejen kvalitní, ale i cenově dostupná měřidla, která budou v souladu s trendem dnešní doby – digitalizace a automatizace.

www.mitutoyo.cz, www.mitutoyo.sk

TEXT/FOTO Petr Zahálka, Mitutoyo Česko, s. r. o.