mewa128. apríla tohto roku sa už po sedemnásty krát uskutočnil „Deň zdravia a bezpečnosti pri práci“. Tento deň zaviedla International Labour Organisation (ILO) s cieľom podporiť bezpečnú, zdravú a ľudsky dôstojnú prácu. Na celom svete sú ľudia v rámci svojej pracovnej činnosti vystavovaní bezpečnostným a zdravotným rizikám. Mnohým nehodám sa však dá správnymi preventívnymi opatreniami predchádzať.

 

Riziká na pracovisku sú rôznorodé
Zamestnancom v remeselných a priemyselných prevádzkach hrozí na pracovisku o niečo viac bezpečnostných rizík ako zamestnancom, ktorí pracujú výlučne v kancelárii. Riziká na pracovisku a bezpečnostné opatrenia, ktoré zamestnanci musia dodržiavať, môžu byť podľa oblasti ich pracovného zaradenia a podľa pracovnej náplne rôznorodé.
Pri čistení strojov a náradia siahajú zamestnanci pravidelne po čistiacich utierkach. Textilné viac-účelové utierky výborne sajú a môžu byť použité viackrát. Skrátka, sú praktické a bez problémov čistia zvyšky oleja, farieb, riedidla a chladiacich mazív. Avšak ten, kto skladuje použité čistiace utierky vo svojej dielni v otvorenej nádobe, porušuje protipožiarne predpisy. Pretože pri kontakte s kyslíkom sa môže tento znečistený materiál vznietiť. Výsledok: materiál na čistenie začne horieť. Aby sa predišlo tomuto riziku, musí zamestnávateľ na ochranu svojich zamestnancov zaviesť vhodné preventívne opatrenia.

mewa2
Safety Container SaCon bol vyvinutý špeciálne pre zber, bezpečné skladovanie a prepravu čis-tiacich utierok MEWA. Prostredníctvom integrovaných koliesok a riadidiel sa MEWA Safety Container dá flexibilne premiestňovať.

 

Správne zaobchádzanie so znečistenými čistiacimi utierkami
Pre manipuláciu s nebezpečnými látkami je preto zákonom stanovené, že sa tieto smú skladovať výlučne vo vzduchotesných uzatvárateľných nádobách. Poskytovateľ textilných čistiacich utierok MEWA ponúka bezpečné a praktické riešenie. Sú to Sacon Safety kontajnery, v ktorých sú utierky bezpečne skladované i prepravované. S praktickým uzatváracím systémom SaCon fix sú v kontajneroch SaCon čistiace utierky MEWA bezpečne uzavreté a vďaka inovatívnej technike sa kontajnery dajú rýchlo otvoriť i uzavrieť. Vrchnák kontajneru sa praktickým pedálom otvára celkom jednoducho. Automatický zdvíhací systém zabezpečí, aby sa vrchnák kontajneru samo-statne opäť uzavrel. Prostredníctvom integrovaných koliesok a riadidiel sa kontajnery MEWA Safety dajú flexibilne premiestňovať. Podstavec je pokrytý práškovým nástrekom a je zvlášť robustný. SaCon fix predstavuje overený ochranný systém podľa Smernice 94/9/EG s osvedčením o preskúšaní typu č. IBExU05ATEX2137 X G IIA. Spolu s SaCon tvorí SaCon fix silný tím certifikovanej bezpečnosti na pracovisku.

TEXT/FOTO MEWA