obr2m

Společnost Anton Paar je celosvětově proslulým výrobcem širokého portfolia přístrojů a systémů špičkové kvality pokrývajících nejen požadavky laboratorních aplikací ve výzkumu i výrobě, ale i poptávku na sofistikované a přesné procesní měření on-line.

 

Nyní představuje vysokoteplotní reologický systém FRS 1600, který zabezpečuje reologické měření tavenin při teplotách až 1 700°C.

 

Měření viskozity až do 1 700°C

Materiály určené pro běžné použití, jako sklo a kovy, se zpracovávají a rafinují ve formě tavenin nad 1 000°C. K zajištění odpovídající vyso­ké kvality finálních produktů a optimalizaci těchto vysoce energetic­ky náročných procesů je znalost viskozity taveniny velmi významná. Vysokoteplotní reologický systém FRS 1600 představuje sofistikova­nou kombinaci reometru a laboratorní pícky pro měření viskozity do 1 600°C, resp. 1 700°C.

 

Uspořádání

Vysokoteplotní reologický systém FRS 1600 sestává z laboratorní píc­ky (Carbolite STF16/180) a měřící hlavy rotačního viskozimetru na bázi mechanických (RheolabQC) anebo vzduchových ložisek (DSR hlava reometru). Reometr je z důvodu ochrany elektronických částí před přehřátím chlazený vzduchem a vodou. Jednoduchou manipu­laci zajišťuje kombinace pneumatického přednastavení pozice vzorku a ohřevu měřícího systému a ruční, resp. elektromotorem poháněná jemná regulace ponoru systému do vzorku.

Měřící systém koaxiálních válců, který je k dispozici v různých roz­měrech, tvarech a materiálech, je upevněn na dlouhé keramické hří­deli připojené k hlavě reometru. Pro zajištění nejen jednoduchého čištění a chlazení, ale i dávkovaní vzorků, lze temperační pícku po­sunout do parkovací pozice, ve které si udržuje nastavenou teplotu.

Přistroj i temperační pícka jsou řízeny stejným softwarem, používa­ným pro všechny reometry Anton Paar. Umožňuje flexibilní progra­mování testů v rotačním i oscilačním módu a současně zobrazení a zpracování dat ve formě tabulek a grafů. Software zajišťuje zobra­zení aktuální teploty vzorku, jak díky kalibraci systému výrobcem, tak prostřednictvím volitelného teplotního senzoru zabudovaného v hří­deli měřícího kelímku. Ochranná klec, ve které je celý systém umístěn, zajišťuje bezpečnou práci v průběhu celého měření. Přistroj lze použít pro testy dle ASTM C1276.

 

Příklad

Měření standardní taveniny skla (DGG1) pomocí FRS 1600. Vykazuje newtonovské vlastnosti a certifikovanou hodnotu viskozity v celém rozsahu.

obr1m
obr3m

TEXT/FOTO: Martina Vilimovská, Anton Paar