HB1HB STEEL, s. r. o., je výrobná strojárska spoločnosť, zameraná na výrobu výrobkov a polotovarov z nehrdzavejúcej ocele podľa konkrétnych požiadaviek zákazníkov.


Spoločnosť bola založená v roku 2012 a už v priebehu dvoch rokov sa vypracovala na perspektívny konkurencieschopný podnik, sídliaci vo vlastných výrobných priestoroch v Trebaticiach, neďaleko Piešťan. Začiatkom roka 2018 mala firma viac ako sto zamestnancov.

Kovové komponenty a konštrukcie z nehrdzavejúcej ocele
Hlavnou činnosťou spoločnosti je produkcia výrobkov z kovových komponentov a antikora. Firma klientom ponúka vypaľovanie laserom, ohýbanie CNC technológiou, výrobu kovových produktov trieskovým obrábaním (rezanie a sústruženie), zváranie TIG a MIG/MAG metódou, CNC vertikálne obrábanie, povrchovú úprava dielov pieskovaním (balotinovaním – tryskaním sklenenými guľôčkami), odihlovanie, montáž a elektromontáž jednoúčelových strojových zariadení a zabezpečenie elektroinštalácie strojov aj priamo u zákazníka.
Strojový park obrábacích strojov (laser, ohraňovací lis, pásová píla, dva sústruhy, CNC fréza Pinnacle VMC 1000 a 1270, odihlovací stroj a ďalšie) je priebežne modernizovaný, rozširovaný a umožňuje pružnejšiu reakciu pre nových a náročných odberateľov.
HB STEEL, s. r. o., poskytuje aj služby v oblasti konštrukcie, medzi ktoré patrí vytvorenie a vypracovanie technickej a projektovej dokumentácie. Dokáže vytvoriť návrh technologických postupov výroby, vďaka ktorým môže kompletne vyrobiť konštrukčne náročné zákazky a pohotovo reagovať na zmeny aj v priebehu začatej výroby. Veľkou výhodou je vykonanie vstupnej a výstupnej kontroly pre dodržanie všetkých kvalitatívnych parametrov a požiadaviek spotrebiteľa na konečný produkt.

HB2

Kvalitné výrobky z nehrdzavejúcej ocele, ale aj železa, hliníka, či iných ocelí
Výrobný tím spoločnosti je zameraný nielen na výrobu či obrábanie výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, ale prijíma aj objednávky zo železa, hliníka a iných ocelí. Dokáže zabezpečiť povrchové úpravy (elektrolytické leštenie, zinkovanie, anodizovanie, eloxovanie, práškovanie, pasivovanie, elektrochemické označovanie) a špeciálne povrchové úpravy materiálov (SYNCOAT, NEDOX, pogumovanie, povlakovanie technickými flourplastmi PTFE, PFA, teflón). Objednávky prijíma so zreteľom na celkový rast strojárstva v regióne. Markantnú časť týchto požiadaviek rieši cestou subdodávok od drobných živnostníkov a remeselníkov. Za vysokú kvalitu svojich výrobkov zodpovedá podnik sám, aj vtedy, ak je pokrytie objednávok riešené kooperáciami. Takto napomáha rozvoju kvality strojárskej výroby v regióne.

* * * * *
„Ak chcete vybudovať veľký podnik, vybudujte najprv seba.“
Tomáš Baťa
* * * * *

Profesionálny tím zamestnancov
Kolektív zamestnancov je veľmi dôležitý pre budúcnosť spoločnosti. Preto firma priebežne venuje pozornosť profesionálnemu rastu všetkých zamestnancov, vytváraniu dobrej pracovnej atmosféry a v neposlednom rade sa snaží podporiť aj ich mimopracovné vyžitie. Podnik sa zapája do kultúrnych a športových podujatí v regióne. Cieľom je vytvoriť pozitívny vzťah zamestnancov k pracovnému kolektívu a podniku ako takému. Rovnako buduje záujem zamestnancov o dobré meno firmy tým, že sa svojou prácou podieľajú na výsledkoch a na budúcom smerovaní podniku.

Bohaté dlhoročné skúsenosti v odbore, vysoko kvalifikovaní, pravidelne školení pracovníci a najmodernejšie technologické vybavenie sú zárukou tej najvyššej kvality našich výrobkov. Prehlbovaním a rozširovaním súčasných kapacít, investovaním do technologického parku, zdokonaľovaním investičnej výstavby a inováciou IT technológií, implementáciou systému kvality ISO 9001:2015 a zlepšovaním podmienok smerujeme k vytváraniu trvalých hodnôt vysokej kvality a k uspokojovaniu nadštandardných potrieb aj tých najnáročnejších zákazníkov.

Spoľahlivý strojársky podnik
HB STEEL, s. r. o., patrí medzi etablované spoločnosti s dôrazom kladeným na požiadavky zákazníkov, zamestnancov, majiteľov a spoločnosť. Pod dynamický rozvoj sa podpísala rozvíjajúca sa podniková kultúra, vlastná integrita a aktívna angažovanosť lojálnych zamestnancov, o čom svedčí aj získanie známky Spoľahlivý strojársky podnik roka 2015 od Národného informačného strediska Slovenskej republiky.

Text a foto: HB STEEL
Viac na: www.hbsteel.sk