mewa1Pred viac ako sto rokmi založil obchodník Hermann Gebauer tkáčsku dielňu Mechanische Weberei Altstadt GmbH v Ostritz-Altstadte pri Görlitzi, Sasko, s dvadsiatimi zamestnancami. Zakladateľ firmy ponúkal úplne nové služby: MEWA vyrábala čistiace utierky na čistenie strojov a zariadení. "Utkať textílie, potom ich oprať a v prípade opotrebovania vymeniť," toto bola servisná koncepcia mladej spoločnosti. Dnes sa stretnete s týmto princípom viacnásobného použitia takmer všade, čistiace utierky používajú medzičasom už spoločnosti v 21 krajinách.


Príbeh úspechu sa odvtedy vyvíjal neustále ďalej. MEWA, poskytovateľ služieb v oblasti textilného priemyslu, v uplynulom roku vypral, vysušil, podrobil kontrole kvality a vrátil zákazníkom spoločnosti vyše jednu miliardu čistiacich utierok MEWA určených na opätovné použitie. Tak tento poskytovateľ služieb znovu prekročil svoj najlepší výkon z roku 2016 – vtedy to bolo 980-tisíc utierok. „Veľmi nás teší, že dopyt po našom servise čistiacich utierok stále rastie,“ hovorí Michael Šubrt, vedúci predaja v MEWA Slovensko. „Dokazuje to, že pre stále viac spoločností je dôležité trvalé riešenie pre čistotu podniku.“

Aktuálne čísla dokazujú pozitívny vývoj spoločnosti:
- 114 miliónov utierok vyrobených vo vlastnej tkáčovni v Immenhausene, Nemecko. MEWA patrí k neveľkému počtu predajcov, ktorí svoje utierky sami tkajú. Tým je zabezpečená konštantne vysoká kvalita.
- V rámci celej Európy čistí každý deň 2,7 milióna zamestnancov svoje stroje a zariadenia s čistiacimi utierkami MEWA.
- Približne 130 000 firiem si prenajíma utierky určené na viacnásobné použitie od spoločnosti MEWA – od malých dielní až po veľké priemyselné podniky.
- MEWA ponúka servis čistiacich utierok v 21 krajinách – od roku 2017 aj v Portugalsku a v Rumunsku. Tento servis je od roku 2018 ponúkaný aj v Anglicku.

mewa2

Systém viacnásobného použitia MEWA je trvalo udržateľný a odbremeňuje každú prevádzku. Textilné čistiace utierky sa poskytnú zákazníkovi, v pevne dohodnutých termínoch vyzdvihnú, zodpovedajúc požiadavkám noriem vyperú a po dôkladnej kontrole kvality znovu vyexpedujú. Šetreniu zdrojov prikladá MEWA veľký význam, pretože ochrana životného prostredia má v stratégii tejto spoločnosti prioritu. MEWA aktívne prispela k stavu environmentálnych technológií v textilnom priemysle prostredníctvom vlastného technického vývoja.

TEXT/FOTO MEWA