exim2Európska investičná banka (EIB) a EXIMBANKA SR spojili svoje sily s cieľom podporiť slovenské exportné spoločnosti podpísaním úverovej zmluvy v objeme 50 miliónov eur. Táto historicky prvá spolupráca medzi EIB a EXIMBANKOU SR je určená na podporu segmentu malých a stredných podnikov (MSP) a stredne veľkých podnikov.


Prostredníctvom úveru z EIB bude EXIMBANKA SR môcť podporovať exportné aktivity slovenských vývozcov zlepšením ich prístupu k výhodným podmienkam financovania.
Segment MSP tvorí na Slovensku až 99,9-percentný podiel z celkového počtu podnikateľských subjektov a poskytuje pracovné príležitosti takmer trom štvrtinám aktívnej pracovnej sily v podnikovej ekonomike.
V predchádzajúcich rokoch zaznamenali pozitívny vývoj takmer všetky hlavné ukazovatele charakterizujúce rast MSP, vrátane zvýšenej zamestnanosti, či vytvoreného zisku.
V zahranično-obchodnej oblasti však za posledné obdobie segment MSP nezaznamenal zlepšenie, pričom podiel MSP na celkovom vývoze dokonca klesá. Aby boli slovenské spoločnosti v zahraničí konkurencieschopné, je potrebné zlepšovať im podmienky aj na Slovensku.
„Prostredníctvom úveru z EIB vieme lepšie podporiť exportné aktivity slovenských vývozcov z radov MSP a stredne veľkých podnikov zlepšením ich prístupu k zvýhodneným podmienkam financovania. Táto príležitosť umožní aj menším exportérom realizáciu ich investičných zámerov na zahraničných trhoch. Evidujeme viacero obchodných projektov zo segmentu MSP a stredne veľkých spoločností, ktorí sa môžu uchádzať o financovanie z EIB,“ uviedla Monika Kohútová, generálna riaditeľka EXIMBANKY SR.
Financovanie segmentu MSP a stredne veľkých podnikov je veľmi blízke EIB. EXIMBANKA SR sa stala novým partnerom EIB a spoločne budú podporovať MSP a stredne veľké podniky – kľúčových aktérov slovenskej ekonomiky z hľadiska zamestnanosti, ako aj hospodárskeho rastu.

exim1
Podpis zmluvy (zľava) generálna riaditeľka EXIMBANKY SR Monika Kohútová, viceprezident EIB Vazil Hudák a námestník divízie riadenia rizík a financií Marek Melišek

 

KOMU je úver určený?
• malým a stredným podnikom (MSP) do 250 zamestnancov
• stredne veľkým podnikom od 250 do 3 000 zamestnancov

AKÉ produkty financovania môžete využiť?
• Úver na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry
• Úver na prevádzkové financovanie
• Úver na financovanie investície v zahraničí
• Úver na pohľadávky z vývozu

Úver z úverovej linky EIB je možné poskytnúť, ak sa na financovaný projekt čerpajú aj prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ alebo iná podpora z EÚ. Financovanie z finančných prostriedkov EIB je administratívne realizované prostredníctvom produktov EXIMBANKY SR, pričom projekty musia spĺňať podmienky financovania stanovené EXIMBANKOU SR.

Postavte váš export na našich skúsenostiach
• Ponúkame bezplatné odborné konzultácie už v prípravnej fáze vývozného kontraktu, kde včasnou komunikáciou dokážeme spoločne nastaviť vhodné podmienky na realizáciu vášho exportu.
• Navrhneme vám najvhodnejšiu formu financovania na základe vašich individuálnych potrieb.
• Odporúčame vám využiť aj naše produkty poistenia politických a komerčných rizík najmä do neznámych a rizikových teritórií.
• Máme viac ako 20 rokov skúseností s podporou slovenského exportu, pričom sme podporili export už do 95 krajín sveta v hodnote viac ako 42 miliárd eur.

Pýtajte sa expertov
Financovanie:
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421/2/59 39 82 14
Grösslingova 1, 813 50 Bratislava 1

TEXT/FOTO: EXIMBANKA SR, EIB