LT Leica AT960mMobilné meracie systémy Leica Absolute Tracker AT960 a Leica Absolute Tracker AT403 od spoločnosti Hexagon sú určené pre veľkoobjemové a ultrapresné merania. Zaisťujú mimoriadne zvýšenie efektivity procesu merania. Pracujú ako kompaktné ucelené zariadenia, ktoré sú odolné proti prachu, vode a ostatným kontaminantom. Trackery je vďaka tomu možné použiť aj vo veľmi náročných podmienkach. Ich bezkonkurenčná úroveň vyhotovenia, unikátna konštrukcia a jednoduchá prevádzka napriek množstvu integrovaných patentovaných technológií robí z Leica trackerov tie najlepšie univerzálne meracie systémy v metrológii.

 

 

Leica Absolute Tracker AT960
Úroveň výkonu merania aj v tých najnáročnejších podmienkach umožňuje funkcia integrovaného monitorovania parametrov okolitého prostredia MeteoStation. Jednotka MeteoStation slúži pre detekciu vplyvov okolitého prostredia vrátane teploty, tlaku a vlhkosti, kompenzuje tieto zmeny a zaisťuje tak stálu úroveň presnosti výsledkov merania. Konštrukcia trackeru s krytovaním zodpovedajúcim prísnej certifikácii IP54 chráni systém pred vonkajšími vplyvmi. Táto certifikácia zaručuje bezchybnú prevádzku aj v prašnom prostredí a zároveň pri pôsobení striekajúcej vody.
Systémy majú integrovanú Wi-Fi technológiu, čo umožňuje ich rýchle spojenie s aplikačným PC pomocou jednoduchého jednorazového nastavenia v počítači. Sú schopné celodennej prevádzky na batérie a ich základné funkcie je možné ovládať diaľkovým ovládaním.
Vďaka patentovanej funkcii „Powerlock“ sa počas merania prerušený laserový lúč automaticky naviaže na sondu v zornom poli integrovaného optického systému, a to bez zásahu používateľa. Vďaka integrácii senzorov detegujúcich orientáciu voči vektoru prirodzenej gravitácie a následnej automatickej kompenzácii je toto zariadenie bezkonkurenčné pre úlohy nivelácie a nastavovania meraných objektov do ideálnej roviny.
Laser tracker Leica AT403 meria s dosahom až 320 metrov, AT960 s dosahom až 160 metrov. Model AT960 je možné rozšíriť o „Real-Time Feature Pack“, ktorý umožňuje výmenu informácií s externými zariadeniami – to umožňuje korekciu výrobného procesu v reálnom čase. AT960 sa dodáva v niekoľkých vyhotoveniach, líšiacich sa maximálnym užitočným meracím objemom. Systém Leica Absolute Tracker AT960 je takisto kompletne pripravený pre automatizované aplikácie.

LT Leica AT960
Leica Absolute Tracker AT960

 

Príslušenstvo pre maximálne využitie
Sonda B-Probe pre Leica Absolute Tracker AT403
Leica Absolute Tracker AT403 je v kombinácii s ručnou sondou Leica B-Probe ideálnym riešením pre mobilné dotykové meranie vo veľkých objemoch. Sonda dokáže merať v miestach, kam bežné 3D laserové zariadenia a optické sondy nedosiahnu. Zhromažďovaním bodov zo skrytých miest systému umožňuje meranie tvarovo zložitých plôch. Leica B-Probe funguje bez káblov, s napájaním na batérie a ovláda sa jediným tlačidlom. Meranie veľkých objemov je tak pomocou tejto sondy jednoduchšie a kvalitnejšie.

Leica B Probe
Leica B-Probe

 

Sonda T-Probe pre Leica Absolute Tracker AT960
Spoločne so systémom Leica Absolute Tracker AT960 tvorí príslušenstvo v podobe Leica T-Probe flexibilné bezdrôtové 3D meracie riešenie s bezkonkurenčným výkonom. Leica T-Probe je používateľsky komfortnou, manuálne ovládanou sondou určenou pre meranie skrytých a ťažko dostupných bodov. Automatické rozpoznávanie dotyku, okamžitá prevádzka zabezpečená integrovanými batériami a akustická a vizuálna spätná väzba pre operátora skracuje dobu zaradenia do meracieho procesu na minimum. Personalizácia zariadenia je zabezpečená štyrmi tlačidlami s voliteľnými funkciami.

Leica T Probe
Leica T-Probe

 

Prenosné laserové skenovanie s laserovým trackerom Leica Absolute Tracker AT960

Leica Absolute Scanner LAS
Ručný laserový skener Leica Absolute Scanner LAS je konštrukciou navrhnutý pre komplexné použitie, a to aj v náročnom dielenskom prostredí. Na základe koncepcie skenovania "flying-dot" podáva vynikajúci výkon pri kontrole akýchkoľvek povrchov rôznych materiálov. Skener automaticky prispôsobuje parametre expozície snímanému povrchu. Zároveň v prípade náročnejších požiadaviek používateľ dokáže definovať vlastné meracie profily editáciou šírky, intenzity lúča a nastavením zosilnenia senzora. K laserovému trackeru je pripojený jediným káblom cez kompaktný kontrolér. LAS poskytuje používateľovi neustálu akustickú, vizuálnu a vibračnú spätnú väzbu pre bezchybný zber dát. Absolútna mobilita je zabezpečená napájaním pomocou rovnakých batérií ako samotný laserový tracker AT960.

Leica Absolute Scanner LAS
Leica Absolute Scanner LAS

 

Leica Absolute Scanner LAS-XL
Ručný laserový skener Leica Absolute Scanner LAS-XL poskytuje výrazné zvýšenie produktivity, proces skenovania je až trikrát rýchlejší. Vďaka unikátnej šírke lúča a rozšírenému pracovnému rozsahu ponúka jednoduchšiu digitalizáciu veľkých plôch a súčasne zlepšuje prístup k bežne ťažko dostupným oblastiam bez toho, aby bolo nutné meniť pozíciu laserového trackeru. Skener má technológiu zhodnú z radu Leica Absolute Scanner LAS, od pripojenia k trackeru, cez revolučnú koncepciu skenovania "flying-dot", automatického riadenia parametrov expozície až po automatickú spätnú väzbu pre operátora. Skener LAS-XL je možné striedať v rámci jednej meracej úlohy so skenerom LAS stlačením jediného tlačidla.

Leica Absolute Scanner LAS XL
Leica Absolute Scanner LAS-XL

 

Leica T-Scan 5
Vďaka robustnému vyhotoveniu z ľahkých zliatin, bezkonkurenčnej dosiahnuteľnej dynamike a vysokej frekvencii získavania bodov predstavuje Leica T-Scan 5 špičkové riešenie skenovania ako pre automatizovanú kontrolu robotom, tak aj manuálne skenovanie. Skener T-Scan 5 sníma pomocou 100 mm širokej laserovej čiary až 210 000 bodov za sekundu a poskytuje tak rýchlosť a kvalitu potrebnú pre ultrarýchle meranie prakticky všetkých prvkov a povrchov. Požívateľský komfort pri práci so skenerom navyše zvyšuje grafické navádzanie pomocou vodiaceho lúča a akustická spätná väzba pre operátora.

Leica T Scan 5
Leica T-Scan 5

 

Laserové trackery Leica od spoločnosti Hexagon spoločne s príslušenstvom ponúkajú celý rad rôznych riešení v oblasti zabezpečenia rozmerovej kontroly výrobkov.
Viac informácií o laserových trackeroch a celom portfóliu Leica nájdete tu.

Webinar LeicaLaserTracker 970x90m

POZVÁNKA NA WEBINÁR LEICA LASER TRACKER, RÝCHLE A PRESNÉ MERANIE
Pozývame vás na náš webinár Leica Laser Tracker, rýchle a presné meranie. Dozviete sa všetko podstatné o Leica Absolute Trackeroch a uvidíte aj praktické ukážky merania s týmito systémami.
Webinár vysielame 13. marca 2019 o 14:00h.
Prihlásiť sa môžete tu.

TEXT/FOTO Jana Tvarohová