obr1Japonské obrábacie stroje Yamazaki Mazak vďaka svojej tradičnej kvalite potvrdzujú obľúbenosť aj v strojárskych firmách strednej Európy. Patria do prvej päťky z hľadiska objemov predaja v tomto regióne.


Každoročne v tomto čase sa v pražskej centrále konajú Technologické dni Yamazaki Mazak. Patríme k tradičným návštevníkom podujatia, tentoraz konaného posledný januárový deň v Říčanoch.
Takmer päťdesiatka zástupcov strojárskych firiem a dodávateľov obrábacieho náradia a nástrojov mala možnosť zoznámiť sa s novinkami v oblasti vysokorýchlostného a presného obrábania, vrátane ukážok kolaboratívneho sústružníckeho robota.

TEXT/FOTO Ján Minár