najus1Spoločnosť HF NaJUS, a. s. so sídlom v Dubnici nad Váhom má v oblasti strojárskej výroby 80-ročnú históriu, výsledkom čoho je nadobudnutá stabilita, odbornosť, neustále zlepšovanie procesov a profesionalita vo všetkých oblastiach jej pôsobenia. Vďaka svojmu vývoju a optimalizácii spoločnosť naďalej zvyšuje svoju reputáciu a v súčasnosti patrí k rýchlo rozvíjajúcim sa firmám na strednom Považí so zameraním na výrobu v gumárenskom priemysle.


Od roku 2012, kedy sa novým majiteľom spoločnosti stala nemecká spoločnosť Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH, je HF NaJUS, a. s., súčasťou celosvetovej skupiny HF Mixing Group, do ktorej patria dcérske spoločnosti so zastúpením po celom svete. Vstup tohto zahraničného partnera do života spoločnosti poskytol možnosť jej ďalšieho rozvoja a širokého uplatnenia na európskom i svetovom strojárskom trhu.
Ako i ostatné perspektívne strojárske spoločnosti, HF NaJUS, a. s., má hlavný cieľ, a to zabezpečiť dlhodobý vývoj a udržiavať technickú a technologickú vybavenosť na špičkovej úrovni, vďaka čomu môže konkurovať ostatným spoločnostiam v odvetví. Tento cieľ sa snaží malými, ale významnými krokmi dosiahnuť pomocou nemalých investícií a sústavného udržiavania profesionality vo všetkých oblastiach jej pôsobenia.
Avšak najväčší dôraz spoločnosť kladie na uspokojenie potrieb svojich zákazníkov a kvalitu výroby, dôkazom čoho je získanie certifikátov kvality, ktoré spoločnosť oprávňujú robiť vývoj, výrobu, konštrukciu a výrobu strojných dielov pre všetky účely, montáž a servis jednoúčelových strojov a zariadení, zváracích, montážnych a upínacích prípravkov a foriem a náradia.
Certifikáty kvality potvrdzujú, že výsledné produkty spoločnosti spĺňajú štandard definovaný normou EN ISO 9001 a spoločnosť týmito certifikátmi taktiež dokazuje, že má vybudovaný, zdokumentovaný a zavedený systém, ktorý potvrdzuje zhodu s normou EN ISO 9001:2015 – vydanou spoločnosťou CVI, s. r. o. – Poprad.

najus2

Duálne vzdelávanie
Spoločnosť HF NaJUS, a. s. je v Trenčianskom kraji známou predovšetkým tým, že sa v roku 2015, ako prvá spoločnosť na Považí, zapojila do systému duálneho vzdelávania, a to vďaka získaniu Osvedčenia na vykonávanie školení v systéme duálneho vzdelávania od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Prostredníctvom spolupráce so Strednou odbornou školou v Dubnici nad Váhom, a od tohto školského roka aj so strednou odbornou školou v Púchove, sa HF NaJUS, a.s., podieľa na systéme duálneho vzdelávania, vďaka ktorému majú študenti možnosť získať prácu v stabilnej spoločnosti, naberať pracovné skúsenosti a návyky a dostať zaujímavé finančné ohodnotenie už počas štúdia na strednej škole a praktickej výučby.
Výsledkom tvrdej práce zamestnancov HF NaJUS, a. s., dostatku študentov-dualistov a spolupráce s oboma školami je novonadobudnuté ocenenie „Úspešná firma v systéme duálneho vzdelávania v Trenčianskom kraji“, ktoré spoločnosť získala na 10. ročníku medzinárodného veľtrhu pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM 2018.

TEXT/FOTO HF NaJUS, a. s.