lappCestujete vlakem? Mnozí z vás určitě ano. Dnešní vozy jsou vybavené moderními technologiemi od klimatizací až po wifi signál - a ty vyžadují, aby byly pod stálým elektrickým napětím. Zařízení zabezpečující tuto službu pochází z dílny slovenského výrobce EVPÚ.


Počátky činnosti společnosti EVPÚ se datují už do roku 1968. Název společnosti je odvozený z názvu Elektrotechnický výzkumný a projektový ústav (EVPÚ) a jeho činnost je zaměřená na výzkum, vývoj a výrobu elektrických zařízení pro železniční průmysl, výzkum, vývoj a výrobu optoelektronických systémů, zkušebnictví a posuzování shody elektrotechnických výrobků.
Spolupráce mezi společnostmi EVPÚ a.s. a LAPP Czech Republic s.r.o. začala na začátku roku 2017. Výrobní portfolio a potřeby společnosti EVPÚ měl LAPP dobře zmapované, a proto právě do této společnosti směřovaly první návštěvy a prezentace produktů a řešení pro kolejová vozidla z řady ÖLFLEX TRAIN. LAPP měl štěstí – jeho technici byli ve správném čase na správném místě. EVPÚ totiž na začátku roku 2017 vypsala nový výběrový tendr na dodávku vodičů a kabelů pro jejich multisystémový statický výkonový měnič. Ten zabezpečuje nepřetržité napájení elektrospotřebičů ve voze i v případě, že vůz stojí ve stanici. Výstupní napětí statických měničů odpovídají napětím ve standardní elektrické síti, díky čemuž cestující v osobních vozech získává možnost využívat všechny běžné elektrické spotřebiče.
Součástí výběrového tendru byly vysokonapěťové zkoušky, které musely kabely a vodiče LAPP absolvovat. A z výběrového tendru vyšly jako vítězové! Kabely made by LAPP vyhověly všem požadavkům a testům společnosti EVPÚ. Od této doby jsou vodiče ÖLFLEX TRAIN 331 600V, ÖLFLEX TRAIN 361 1,8kV a ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV instalované do výkonových měničů pro klimatizované vozy, díky kterým je cestování v těchto vozech příjemnější a pohodlnější.

TEXT/FOTO Lapp Czech Republic