vub1História akciovej spoločnosti VÚB Leasing siaha do roka 1992, keď vznikla akciová spoločnosť B.O.F. ako prvá lízingová spoločnosť na Slovensku. V roku 2007 VÚB, a. s., kúpila 70 percent akcií spoločnosti B.O.F, v ďalšom roku B.O.F. zmenila názov na VÚB Leasing, a. s. Od roka 2010 je stopercentnou dcérskou spoločnosťou Všeobecnej úverovej banky a súčasne členom Intesa Sanpaolo, jednej z najdôležitejších bankových skupín v eurozóne.


VÚB Leasing, a. s., je univerzálna lízingová spoločnosť. Vďaka individuálnemu prístupu ku klientovi sme už vyše 25 rokov spoľahlivým obchodným partnerom v oblasti financovania. Prostredníctvom bohatého produktového portfólia poskytujeme komplexné služby v oblasti financovania a sprostredkovania poistenia, šitého na mieru podľa požiadaviek klientov. Naša pozícia na slovenskom lízingovom trhu je v rámci TOP 5 najaktívnejších hráčov stabilná. V januári tohto roka došlo k fúzii s bývalou spoločnosťou CFH Holding, a. s., presnejšie s jej časťou – divíziou QuatroCar, ktorá bola začlenená do VÚB Leasingu. VÚB Leasing disponuje sieťou 12 pobočiek vo všetkých regiónoch Slovenska. Zároveň je jej veľkou výhodu byť „dcérou silnej matky“. Vďaka tomu sme klientom k dispozícii aj prostredníctvom širokej retailovej a firemnej siete VÚB.
Vo financovaní všetkých strojov a zariadení VÚB Leasing dosiahol k 30. 4. 2018 trhový podiel 12 percent. Konkrétne vo financovaní strojov a technológií pre strojárstvo tvoril podiel na celkovom lízingovom trhu 16,1 percenta. Strojárstvo patrí medzi oblasti podnikania na Slovensku, kde VÚB Leasing stále vidí priestor na svoj rast. Tento trh je pre spoločnosť zaujímavý z pohľadu počtu zákazníkov, ako aj objemu investícií, ktoré tam smerujú. Strojárskym podnikom financujeme najmä špeciálne stroje a technológie, ako aj osobné a úžitkové vozidlá a manipulačnú techniku. Tieto obchody považujeme za bezpečné. Strojárske podniky sú pre nás zaujímavými a spoľahlivými zákazníkmi, s ktorými spolupracujeme dlhodobo a máme vybudované veľmi dobré profesionálne vzťahy.

vub2

Široká ponuka produktov…
Naša spoločnosť v rámci širokej palety produktov ponúka finančný lízing, úver, operatívny lízing a produkty poistenia. Splátkové kalendáre môžeme klientom upraviť na mieru cez pravidelné splátky, nepravidelné splátky, prispôsobené cash flow klienta, produkty s odloženými splátkami alebo s balónovou splátkou na konci.

Spolupráca s výrobcami a dodávateľmi strojov a technológií
VÚB Leasing prefinancuje kúpu stroja od akéhokoľvek autorizovaného dodávateľa strojov a technológií v SR. Výber stroja určuje klient, pretože on bude jeho používateľom. Nesnažíme sa nijako ovplyvňovať výber financovaných predmetov, ich špecifikáciu alebo dodávateľa. Navyše, ak si klient vyberie renomovanú značku stroja, pozitívne to vplýva na kvalitu jeho strojového parku, priebeh rokovaní aj schvaľovací proces.
VÚB Leasing ponúka aj hlbšiu spoluprácu pre dodávateľov strojov s cieľom ponúknuť pre finálnych klientov čo najvýhodnejšie riešenie financovania kúpy stroja. Benefitom tejto spolupráce je aj jednoduchšie a rýchlejšie schválenie financovania pre finálneho klienta.
Našim cieľom je poskytovať klientom financovanie, ktoré je ušité na mieru klienta a zároveň spĺňa podmienky stanovené našou spoločnosťou. Snažíme sa neustále vylepšovať produkty a procesy. Zakladáme si na transparentnosti, flexibilite a dôležitý je aj vzťah založený na dôvere medzi nami a klientom. Sme tu pre vás a budeme radi, ak vám môžeme pomôcť napĺňať vaše ciele!

TEXT: Ivana Čaklošová FOTO: schutterstock.com