obr1K stálym vystavovateľom na MSV v Brne patrí spoločnosť PROFIKA, spol. s r. o., ktorej základným portfóliom je predaj juhokórejských obrábacích strojov CNC sústruhov Hyundai WIA, horizontálnych a vertikálnych obrábacích centier.


Klasické trieskové obrábanie, najmä pri hromadnej a sériovej výrobe dielcov, aj keď na špičkovej úrovni s využitím troj, či päť osových CNC strojov však má určitý limit. A tým je ešte vyššia produktivita, ktorú ľudský faktor – obsluha – už ďalej nemôže garantovať.
PROFIKA, spol. s r. o., preto začína ponúkať automatizáciu, ktorá vykonáva za obsluhu monotónnu a vďaka veľkým sériám v automotive aj náročnú prácu. Robotické pracovisko nasadzujeme aj z dôvodu veľkého nedostatku pracovných síl v strojárskom priemysle.

Robotizácia v podmienkach Profiky
Kto si chce udržať postavenie na trhu, musí ponúkať aj efektívne riešenia v oblasti automatizácie. Preto sa aj PROFIKA pred časom v rámci organizačnej štruktúry rozhodla vytvoriť oddelenie robotiky, ktoré sa v rámci inžinieringu zaoberá možnosťami spolupráce robot – obrábací stroj. Či už ide o nasadenie jednoduchých manipulátorov alebo robotického pracoviska, ktoré rieši celú automatizáciu, od polotovarov až po zakladanie dielcov do boxov pre expedíciu. Teraz firma prišla na trh s robotickým centrom a na strojárskom veľtrhu v Brne predstavila originálne robotické pracovisko.
Ako nám povedal Jakub Kaufman, vedúci tohto oddelenia, rozhodnutie postaviť robotické pracovisko prišlo pred polrokom, keď ich oslovil klient s touto požiadavkou. Jeho problémom bola efektívna hromadná výroba dielcov pre automotive. Konkrétne išlo o sústruženie vonkajších a vnútorných závitov.
„Keďže išlo o zákazku pre automotive, ktorá v jeho prípade bola doplnená aj o ďalšie operácie, rozhodli sme sa pre riešenie obsahujúce dva obrábacie stroje L 230 A (jednovretenové) a jeden robot Fanuc M-10iA/10M,“ povedal Jakub Kaufman. Ďalšími dvoma operáciami, ktoré sa predpokladali v jednom takte výroby, bolo oplachovanie a sušenie obrobku, nakoľko tento bol bezprostredne po vložení do palety balený a expedovaný.
Kvôli veľkému tlaku na dodržanie taktu stroja a zároveň zabezpečenia čo najdlhšieho času na umývanie a sušenie obrobkov, bolo nutné navrhnúť pre robota štvorčeľusťový efektor.

obr2
V prvej fáze tak robot ponúka dva polotovary pre obidva stroje. Po dokončení výmeny obrobku za polotovar pri obidvoch strojoch sa obidva obrobky umývajú a sušia naraz. To všetko aj so založením do boxov pre expedíciu sa vykonáva v prekrytom čase, keď obidva stroje vyrábajú. Po naplnení boxu dôjde k automatickej výmene plného boxu za prázdny tak, aby robot nemusel čakať na obsluhu kým prisunie prázdny box.
Požiadavka klienta na kapacitu robotického pracoviska bola, aby zásobník obsahoval polotovar na dve hodiny práce. Jeden takt – čiže čas od založenia obrobku do pracovného priestoru obrábania až po jeho vyloženie na paletu je naprogramovaný na 40 sekúnd.
Špecifikáciou vstupných zásobníkov je aj aktívne meranie dĺžky polotovaru tak, že sa nevyhovujúce kusy automaticky separujú ešte pred tým, než ich uchopí robot. Táto separácia prebieha v prekrytom čase a nezávisle na programu robota, preto nepredlžuje čas automatizácie.
Ako sme sa mali možnosť presvedčiť v Brne, robotické pracovisko zaujalo návštevníkov. Osvojením si tohto riešenia dokáže PROFIKA v budúcnosti ponúkať podľa požiadavky klienta robotické riešenia aj v inej konfigurácii.
Od nového roka začne ponúkať aj robotickú bunku RoboStack, ktorá je osadená karuselovou vežou na polotovary/výrobky, segmentom umývania a sušenia a prípadné kontroly polotovarov a obrobkov. To všetko ako jeden celok, ktorý je len pristavený k stroju. Zautomatizovanie výroby sa tak môže uskutočniť v priebehu len niekoľkých dní.

TEXT: Ján Minár FOTO: PROFIKA