ampco1AMPCO METAL nabízí širokou škálu speciálních bronzů a výrobků na bázi mědi, výrobky na míru s jakýmikoli nestandardními rozměry, či podle jakýchkoli požadavků na chemické složení. Kromě naší řady slitin také nabízíme díly obrobené podle požadavků specifikovaných zákazníkem, stejně jako naše speciálně vyprojektované výrobky, především svařovací dráty a tyče a bezpečnostní nářadí.

 

AMPCO hliníkové bronzy
Hliníkové bronzy jsou součástí našeho dědictví, ostatně právě my jsme je v roce 1914 vynalezli a od té doby vyvinuli ucelenou řadu speciálních hliníkových bronzů, která patří k nejrozsáhlejším na trhu.
Hliníkové bronzy jsou řada či systém měděných slitin, ve kterých je hliník primárně zpevňovacím nebo posilovacím prvkem; typicky čím je vyšší obsah hliníku, tím je slitina tvrdší.
V AMPCO METAL nabízíme velkou škálu hliníkových bronzů s různým chemickým složením. Obsah hliníku, jako hlavního prvku, se obvykle pohybuje mezi 5 % a 14 % v řadě AMPCO 8, 18, 21, 22, 25 s dalšími obvyklými příměsemi jako železo, nikl (AMPCO 45, M4) a mangan. S různými poměry obsahu těchto prvků získávají hliníkové slitiny pestrou škálu mechanických a fyzikálních vlastností. To dodává produktu velké průmyslové využití díky vysoké pevnosti, nejvyšší mezi komerčně prodávanými bronzy, které nedosahují žádné jiné řady slitin.

ampco3Výhody hliníkových bronzů:
• Vynikající pevnost, podobná, jako u legovaných nástrojových ocelí, včetně dobré odolnosti vůči únavě, což jim zajišťuje dlouhou životnost.
• Vynikající nosné vlastnosti v náročných aplikacích a koeficienty tření vedoucí k výborným kluzným vlastnostem a tím vysoké odolnosti vůči opotřebení.
• Vynikající odolnost vůči korozi, obzvlášť v korozivním prostředí jako je mořská voda, kde hliníkové bronzy často překonávají i nerezové oceli.
• Dobré charakteristiky ve vysokých teplotách po dlouhá pracovní období, např. dobrá odolnost vůči deformacím, díky které jsou slitiny vhodné pro použití při vysokých provozních teplotách a dobrá odolnost vůči oxidaci při vystavení vysokým teplotám v oxidujícím prostředí.
• Dobré charakteristiky tažnosti dokonce i při nízkých teplotách.
• Dobrá svařitelnost je vynikající vlastností pro výrobu.
• Dobrá obrobitelnost v porovnání s jinými odolnými slitinami, pro správné výsledky se však doporučuje řídit specifickými pravidly.
• Nízká magnetická propustnost pro zvláštní a specifické použití.
ampco4Charakteristiky hliníkových bronzů
V soustavě hliníkových bronzů jsou vlastně čtyři různé třídy slitin, z nichž každá má charakteristickou mikrostrukturu:
(I) jednofázové (alfa),
(II) dvoufázové (alfa + beta),
(III) hypereutektoidní (beta + gama),
(IV) komplexní slitiny.

1. Jednofázové slitiny s obsahem hliníku v rozmezí 5 - 8,5 %, které obvykle vykazují jednu fázi (alfa). Primární atributy jsou receptivita vůči zpracování za studena i za tepla a snadná svařitelnost. Mají vysokou pevnost, dobrou odolnost vůči korozi a vynikající odolnost vůči kavitaci a erozi. Prokazují také vynikající dosedací charakteristiky.
2. Dvoufázové slitiny (fáze alfa+beta) jsou obvykle určeny na obtížné mechanické aplikace vyžadující hliníkové slitiny. Vysoká pevnost (která může být uzpůsobena specifickým potřebám), dobrou tvrdostí a vynikající odolností vůči opotřebení.
3. Hypereutektoidní slitiny (beta+gama) s extrémně tvrdou fází gama, díky čemuž slitina vykazuje extrémní tvrdost a nízkou tažnost. Tyto vlastnosti umožňují použití ve speciálních podmínkách přinášejících silné opotřebení v případě, že zátěž je převážně tlaková. Slitiny v této třídě pokrývají škálu tvrdosti v rozmezí 275 HB až 400 HB.
4. Komplexní slitiny (se zavedením nové fáze označené jako kappa) tato třída je ve skutečnosti podskupinou dvoufázových slitin s obsahem hliníku 9 - 12 % s příměsí až 6 % železa a niklu. Díky zpevňujícímu efektu legovaného niklu je tento materiál velmi pevný a zároveň dobře tažný a tvrdý. Dalším kladem je zvýšená odolnost vůči korozi. Příměs niklu může u hliníkového bronzu zvýšit odolnost vůči oxidaci při zahřátí i vůči popraskání vlivem teplotních změn. Tyto vlastnosti ve spojení s přirozenou vysokou teplotní vodivostí měděných slitin tento typ slitin zvýhodňují všude tam, kde je dominantním faktorem pravidelně se zvyšující teplota.

ampco2

Tepelné zpracování a tvrzení
Mikrostruktury, kterých lze u hliníkových bronzů dosáhnout, jsou rozmanité a přímo závisejí na rychlosti chlazení a tepelného zpracování, což má přímou úměru s mechanickými vlastnostmi slitiny.
Hliníkové bronzy jsou tvrzené nebo mohou být vytvrzené pro použití v náročných podmínkách tak, aby se dosáhla co nejlepší kombinace vlastností pro konkrétní potřeby.
Kalení a popouštění se používá primárně pro hliníkový bronz a bronzové slitiny s niklem a hliníkem a příležitostně lité manganové slitiny s cílem snížit tvrdost a zlepšit tuhost a tažnost. Hliníkové bronzy s obsahem hliníku 9 - 12 % a nikl-hliníkové bronzy s obsahem hliníku 8 - 12 %, reagují praktickým způsobem na kalení martenzitovým typem reakce. Slitiny s vyšším obsahem hliníku jsou obecně náchylnější ke vzniku prasklin při kalení, zatímco ty s nižším obsahem hliníku neobsahují dostatek vysokoteplotní fáze beta pro reakci na procedury kalení.
Přestože jsou nikl-hliníkové bronzy jako AMPCO 45 a M4 komplexnější, reagují na kalení a popuštění podobným způsobem. Slitiny s obsahem niklu se kalí do vyšší tvrdosti a jsou náchylnější k tvorbě prasklin u těžkých a/nebo rozměrných dílů. Riziku tohoto chování se dá předcházet použitím metody olejového kalení.

TEXT/FOTO Miloš Jacko