sst1Dne 7. června 2018 se v Trenčíně sešlo 23 obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie na půdě jednoho ze dvou slovenských členů svazu – společnosti TRENS SK, a.s. S profilem společnosti, která se stala v historii prvním zahraničním hostitelem setkání, seznámil účastníky generální ředitel TRENSu, Ing. Vladimír Vrtel, který byl také jedním ze zasvěcených průvodců obchodních ředitelů při prohlídce výrobního provozu firmy.

 

TRENS SK, a.s., má ve výrobě obráběcích strojů dlouholetou tradici.
Začátky náročné a přesné strojírenské výroby v akciové společnosti TRENS SK sahají až do roku 1937. Výroba samotných obráběcích strojů byla pak zahájena v roce 1951. TRENS SK, a.s. je dědicem tradic, dobrého jména a kvality výrobků nesoucích původní obchodní název TOS. Po dobu více než padesáti let dodává TRENS SK, a.s. na evropské a světové trhy stroje vysoké kvality.

Vlastní výroba je zaměřena na soustružnická obráběcí centra, CNC soustruhy a konvenční hrotové soustruhy.
Obráběcí stroje firmy TRENS SK, a.s. jsou vyvíjeny s ohledem na nejmodernější vývojové trendy v oblasti obráběcích strojů a v souladu se specifickým zadáním ze strany zákazníků. V rámci pokračujícího výzkumu a vývoje nabízí společnost TRENS SK, a.s. světovému trhu inovativní řešení přizpůsobená náročným požadavkům dneška. Výsledkem jsou přesné a spolehlivé stroje schopné dlouhodobého bezproblémového fungování v nepřetržitých provozech. Technická řešení společnosti TRENS SK, a.s. garantují spolehlivost, přesnost, vysokou produktivitu a cenovou konkurenceschopnost obráběcích strojů své produkce počínaje stroji standardními, přes speciální provedení se širokým výběrem zvláštního příslušenství, až po komplexní, technologicky náročná pracoviště.

Obráběcí stroje společnosti TRENS SK, a.s. jsou prodávány prostřednictvím sítě obchodních zastoupení ve více než osmdesáti zemích celého světa.
Úzká spolupráce s prodejci a přísné požadavky, které jsou na ně kladeny, jsou zárukou poskytování těch nejlepších služeb zákazníkům. Tým odborníků společnosti TRENS SK, a.s. garantuje kvalitní záruční i pozáruční servis strojů. Díky vývojově-technickým i výrobním kapacitním možnostem se TRENS SK, a.s. stává vyhledávaným partnerem mnohých renomovaných zahraničních firem. Společnost je rovněž držitelem Certifikátu kvality ISO 9001 a certifikátu environmentálního managementu ISO 14001.

Další část programu pokračovala v hotelu Grand, kam se účastníci přesunuli po krátkém občerstvení. Ing. Bedřich Musil zahájil první blok jednání. Ředitel SST Ing. Oldřich Paclík, CSc. v jeho rámci vystoupil jako první se zprávou o stavu oboru obráběcích a tvářecích strojů za rok 2017 a pokračoval informací o průběhu významného mezinárodního strojírenského veletrhu METALLOOBRABOTKA v Moskvě, kterého se zúčastnilo celkem 18 svazových podniků včetně SST.

Dále byl dán prostor hostům ze společnosti SKF CZ, a.s. z Prahy, Ing. Antonínu Vlčkovi a Ing. Davidovi Fetterlemu.

Švédský koncern SKF, který je už od roku 1907 předním celosvětovým dodavatelem technologií, je v současné době aktivní ve 130 zemích a v jejích podnicích po celém světě pracuje téměř 50 000 zaměstnanců.

Činnost společnosti je rozdělena do tří obchodních oblastí: průmyslový trh, automobilový trh a specializovaná odvětví. Do výrobkového sortimentu SKF patří především ložiska a ložiskové jednotky, těsnění, mechatronika, služby a mazací systémy.
Technologický vývoj SKF se v současné době zaměřuje na snížení dopadu výrobních prostředků na životní prostředí během jejich životních cyklů, a to jak přímo ve výrobních provozech firmy, tak i u zákazníků. Firma si zakládá na tom, že důsledně plní své závazky vůči životnímu prostředí a společnosti. To znamená, že environmentální management je začleněn do všech obchodních a pracovních procesů a zároveň respektuje a chrání práva zaměstnanců a poskytuje jim rovné příležitosti pro osobní i profesní růst.

V Československu vznikla v roce 1919 firma Kuličková ložiska SKF s.r.o. jako prodejní zastoupení. Velmi brzo provozovala také pět přímých filiálek - v Brně, Ostravě, Hradci Králové, Plzni a Liberci. V roce 1922 bylo v Praze umístěno také ústředí pro východoevropské a balkánské státy. Do konce třicátých let proniklo jméno SKF prakticky do všech strojírenských oborů - filiálky byly otevřeny také v Košicích a v Bratislavě - a účinná síť prodejců pokrývala celé území ČSR. Byl zaveden také prodej ložisek RIV. V Praze Holešovicích byla postavena nová správní a skladová budova. Po převzetí závodu firmy Fichtel & Sachs v Černýši - Pernštejně nad Ohří v roce 1928 došlo v roce 1929 ke spojení a založení nové firmy Československá továrna na výrobu kuličkových ložisek SKF a.s., která zaměstnávala přes 600 pracovníků, měla kolem 7500 zákazníků a obrat 32 miliónů Kč. V roce 1938 byla firma nucena se vrátit k názvu Kuličková ložiska SKF a.s.

Velký rozvoj nastal v poválečných letech, kdy SKF pokrývala 95 % celé spotřeby valivých ložisek v ČR a dodávalo také řadu jiných výrobků SKF i jiných firem. V roce 1946 byla aktivována zvláštní firma pro prodej ložisek RIV, která také dovážela široké spektrum italských výrobků. Když v roce 1948 došlo ke znárodnění, obě firmy ve vlastnictví SKF obdržely výjimku (pouze se čtyřmi dalšími) pro vymezenou oblast dovozu. Závod v Černýši - Pernštejně byl znárodněn a stal se základem budování státní výroby ložisek v Československu. Později byl závod přenesen do Klášterce nad Ohří. Společnosti SKF Kuličková ložiska SKF a RIV zajišťovaly až do roku 1989 dovoz ložisek výhradně přes státní podniky zahraničního obchodu. V letech 1970 - 1985 byla také spolu s PZO Tuzex provozována prodejna ložisek v Revoluční ulici v Praze. Po roce 1989 bylo změněno jméno firmy na SKF Československo a.s. a později na SKF Ložiska, a.s.

V roce 1993, po rozdělení Československa, vznikla samostatná jednotka SKF na Slovensku - SKF Slovensko, s.r.o. a v roce 1997 otevřela firma SKF Ložiska, a.s. svou pobočku v Ostravě. Na konci devadesátých let došlo k významné změně v logistice, kdy firma začala dodávat zboží svým zákazníkům přímo z distribučního centra v Belgii.

Od roku 1919 se v nabídce SKF samozřejmě mnohé změnilo. Dnes SKF nabízí svým zákazníkům všechny druhy ložisek v mnoha variantách pro různé druhy aplikací, těsnění, maziva, nářadí pro montáž a demontáž ložisek, opravy ložisek, centrální mazací systémy, filtry, vibrační diagnostiku, optická a montážní měření, zabezpečovací a monitorovací systémy, inženýring, tribologické služby a v neposlední řadě školící činnosti.

Rok 2010 je pro SKF dalším mezníkem v jeho české historii. Díky akvizici americké společnosti Lincoln se na území ČR vrací výrobní jednotka SKF (továrna na výrobu mazacích systémů) v Chodově v Karlovarském kraji. K roku 2013 se váže událost, která znamená další posun aktivit společnosti nejen v českém prostředí. Dne 11.7.2013 došlo v Chodově k poklepání na základní kamen největšího závodu na výrobu mazacích systémů v Evropě Lubricon.

Dne 1.1.2014 došlo ke změně názvu českého zastoupení společnosti SKF z původního SKF ložiska, a.s. na SKF CZ, a.s.

Na velice zajímavou prezentaci světoznámého švédského koncernu a jeho českého zastoupení navázal odborný příspěvek pracovníků výzkumného centra RCMT Fakulty strojní ČVUT Praha Ing. Martina Mareše a Ing. Otakara Horejše na téma Industry 4.0 v oboru strojírenské výrobní techniky.

II. tematický blok byl zahájen promítáním nového videa, které připravili pracovníci SST pro potřeby tuzemské i zahraniční prezentace svazu. S aktuální problematikou, kterou v současné době řeší členové oborové Technologické platformy Strojírenská výrobní technika, seznámil účastníky setkání náměstek ředitele SST Ing. Leoš Mačák.

TEXT/FOTO Blanka Markovičová