dmg uprNový fiskální rok 2018 společnosti DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT začal úspěšně s rekordními údaji objednávek, tržeb, výnosů a volném peněžním toku. Přijaté objednávky vzrostly v prvním čtvrtletí o 18 % na 821,8 mil. EUR (předchozí rok: 693,9 mil. EUR). A tak objednávky za jedno čtvrtletí poprvé činily více než 800 milionů EUR. Výnosy z prodeje ve výši 581,8 milionu EUR byly o 9 % více než v předchozím roce. EBIT vzrostl o 20 % na 41,0 mil. EUR. Kromě toho, k těmto dobrým výsledkům, se také pozitivně vyvíjela finanční pozice společnosti: free cash flow se zlepšilo o 130,6 milionu EUR na 13,0 milionů EUR (tj. + 111%, předchozí rok: -117,6 milionů EUR). Poprvé v 148 leté historii společnosti je volný peněžní tok pozitivní již v prvním čtvrtletí.


Předseda představenstva Christian Thönes: „Momentálně máme vítr v plachtách. DMG MORI dosáhla historických rekordních čísel přijatých zakázek, tržeb a výnosů a free cash flow. Jsme si jisti úspěchem i za celý tento rok, ačkoliv se v současné době potýkáme s mnohými geopolitickými nejistotami.“

Přijaté zakázky
Příjem objednávek vzrostl o 18 % na 821,8 milionů EUR, a proto poprvé v čtvrtletí činil více než 800 milionů EUR. V tomto sehrála také roli dobrá současná tržní situace, stejně jako úspěšný Open House ve Pfrontenu a různé další významné projekty. Domácí objednávky vzrostly o 21 % na 251,7 milionů EUR. Mezinárodní objednávky dosáhly výše 570,1 mil. EUR (+ 17 %). Podíl mezinárodních objednávek činil 69% (předchozí rok: 70 %).

Backlog objednávek
Dne 31. března 2018 činil backlog objednávek 1 541,9 milionů EUR. Objem nevyřízených objednávek a velmi vysoké využití kapacity ve výrobních závodech vedly v současné době k dlouhým dodacím lhůtám. Konkrétně se tomuto vývoji potýkáme s většími flexibilními opatřeními a dobrými obchodními vztahy s našimi partnery a dodavateli.

Obrat
Výnosy z prodeje se vyšplhaly na 581,8 milionu EUR, což je o 9 % více než v předchozím roce (tj. 533,9 milionů EUR). Tuzemské tržby a výnosy činily 182,9 milionů EUR (předchozí rok: 159,5 milionů EUR). Mezinárodní tržby činily 398,9 mil. EUR (předchozí rok: 374,4 mil. EUR). Poměr vývozu činil 69% (předchozí rok: 70%).

Zaměstnanci
K 31. březnu 2018 měla skupina 7 237 zaměstnanců, z toho 335 stážistů. Růst počtu zaměstnanců byl způsoben především potřebou zaměstnat více servisních pracovníků jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Navíc jsme zvýšili počet zaměstnanců v našich stěžejních strategických oblastech - především v oblasti automatizace, digitalizace a aditivní výroby. Na konci prvního čtvrtletí pracovalo pro domácí společnosti 4 270 zaměstnanců a pro naše mezinárodní společnosti 2 967 zaměstnanců. Poměr nákladů na zaměstnance se zlepšil na 23,2 %.

Výzkum a vývoj
Výdaje na výzkum a vývoj za první čtvrtletí činily 13,8 milionů EUR (předchozí rok: 11,9 milionů EUR). Na našem tradičním Open House v Pfrontenu jsme představili 70 high-tech strojů na více než 8 500 m², dále také inovace z našich strategických oblastí automatizace, digitalizace, aditivní výroby, technology excellence a DMQP – DMG MORI Qualified Products. V rámci kampaně "First Quality“ a programu "Customer First" nastavuje DMG MORI nová měřítka: od ledna 2018 jsou nyní všechny motorové vřetena řady MASTER nabízeny s 36 měsíční záruční lhůtou – s neomezeným počtem hodin.

Prognóza
Dle Kielského institutu pro světovou ekonomiku (IfW) a jejich jarní prognózy poroste v roce 2018 světová ekonomika o čtyři procenta, i navzdory politickým nejistotám, jako je například krize v Sýrii a obchodní konflikt mezi USA a Čínou. Rovněž se očekává, že celosvětový trh s obráběcími stroji bude vykazovat pozitivní trend. Německá Asociace Výrobců Obráběcích strojů (VDW) a Britský ekonomický výzkumný institut Oxford Economics zvýšily svou dubnovou prognózu růstu světového odbytu na 75,2 miliardy EUR (+ 5,9 %, říjnová prognóza + 3,6 %). Nyní se pro německý trh s obráběcími stroji předpovídá růst o 6,7 % (předtím to bylo + 5,1 %).
Na základě těchto podmínek a velmi dobré pozice v prvních třech měsících zvyšujeme naši prognózu příjmu objednávek pro celý rok. Nyní plánujeme příjem zakázek do výše přibližně 2,7 miliardy EUR. Obrat by měl zůstat na 2,45 miliardách EUR. Nadále očekáváme EBIT ve výši přibližně 180 milionů EUR a předpokládáme pozitivní free cash flow ve výši přibližně 100 milionů EUR.

TEXT DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT FOTO archív redakce